ΠΟΣΔΕΠ: Η ίδρυση ξένων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν απαντά στα κρίσιμα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...

Ανησυχία για την ανταπόκριση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στις ανάγκες και προτεραιότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζε...


Ανησυχία για την ανταπόκριση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στις ανάγκες και προτεραιότητες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ). Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΣΔΕΠ αναφέρεται σε δύο βασικά σημεία, των οικονομικών διεκδικήσεων των πανεπιστημιακών και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, ως προς τις οικονομικές διεκδικήσεις των πανεπιστημιακών, η ΠΟΣΔΕΠ σημειώνει ότι αυτές στηρίζονται στις αποφάσεις του ΣτΕ για αποδοχές ανάλογες του λειτουργήματος. «Οι διαρροές για "μπόνους" και αύξηση 5% αντί για πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ δεν μπορούν να εκληφθούν ως σοβαρές. Προσδοκούμε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα το θέμα του ειδικού μισθολογίου των πανεπιστημιακών και αναμένουμε σύντομα πρόσκληση για τη συνάντηση που έχουμε ζητήσει», τονίζει η ΠΟΣΔΕΠ.

Σχετικά με τη διάθεση της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει ότι «η ίδρυση ξένων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν απαντά στα κρίσιμα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

«Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν φοβούνται τη σύγκριση με ξένα πανεπιστήμια. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν στις διεθνείς κατατάξεις τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα τμήματά τους είναι υψηλές, συγκρίσιμες και ανώτερες με ξένα που διαθέτουν πολλαπλάσιους πόρους», υπογραμμίζει.

Όπως αναφέρει, «απειλή για το δημόσιο πανεπιστήμιο και για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου αποτελεί, ως αποτέλεσμα χρόνιας συστηματικής πολιτικής για τη στήριξη των κολεγίων, η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων, χωρίς ουσιαστικές διαδικασίες ελέγχου της επαγγελματικής επάρκειας πριν τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, στα πτυχία των κολεγίων».

Τονίζει, λοιπόν, ότι «η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ελληνικών ή ξένων, με ή χωρίς την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν αποτελεί προτεραιότητα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση» και πόσω μάλλον, όπως επισημαίνει, που πρόσφατα νομοθετήθηκε η δυνατότητα ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής (Ν.4957/2022, άρθρο 110)».

Για την ΠΟΣΔΕΠ, προτεραιότητες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν η κάλυψη των αναγκών των δημόσιων ιδρυμάτων (αναλογία φοιτητών-διδασκόντων, διαπιστωμένη και από την ΕΘΑΑΕ, υποδομές, φοιτητική μέριμνα) και η αύξηση της χρηματοδότησής τους σε επίπεδα αντάξια των υψηλής ποιότητας παρεχόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ποιότητας κάθε μορφής εκπαίδευσης που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση με ενιαία, αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, η πλήρης και ουσιαστική αυτοδιοίκηση των δημόσιων πανεπιστημίων, ο προσανατολισμός της ζήτησης σε επαγγέλματα και ειδικότητες με επαγγελματική προοπτική που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και ο στρατηγικός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.


Σχόλια