Από 1η Σεπτεμβρίου ο εκτελεστικός κανονισμός της Ε.Ε για πρόληψη καστανής ρυτίδωσης τομάτας

Ο συγκεκριμένος ιός, διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα μας το 2019 και έχει εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές.  Ως εκ τούτου, αναφέρει η ΔΑΟ...


Ο συγκεκριμένος ιός, διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα μας το 2019 και έχει εντοπιστεί σε αρκετές περιοχές. 

Ως εκ τούτου, αναφέρει η ΔΑΟΚ Δράμας, οι παραλήπτες τού παρόντος εγγράφου οφείλουν δυνάμει τού Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1032, εφόσον υποψιάζονται ή αντιλαμβάνονται την παρουσία τού συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, να ενημερώνουν αμέσως την Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία.

Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας μεταδίδεται με επαφή (μέσω των εργαλείων, των υλικών, των ρούχων, των υποδημάτων ή των χεριών κατά τις καλλιεργητικές εργασίες), μέσω μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και μολυσμένου σπόρου.

 Βασική εστία μόλυνσης αποτελεί και το έδαφος, στο οποίο ο ιός, αν υπάρχουν μολυσμένα φυτικά υπολείμματα, μπορεί να επιβιώσει τουλάχιστον για έξι μήνες. 


Επίσης, στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες η μόλυνση μπορεί να γίνει από τα σωματίδια του ιού που διατηρούνται πάνω στα υλικά κατασκευής των θερμοκηπίων.

Στην τομάτα, τα συμπτώματα που προκαλούνται από την εν λόγω ασθένεια εξαρτώνται τόσο από την ποικιλία των φυτών όσο και από τις καιρικές συνθήκες και εμφανίζονται στα φύλλα, στα στελέχη και στους καρπούς. 

Τα συμπτώματα στα φύλλα περιλαμβάνουν χλώρωση, μωσαϊκό, ποικιλοχλώρωση, κατσάρωμα, παραμόρφωση των φύλλων και μερικές φορές νημάτωση. 

Σε ποδίσκους, κάλυκες και μίσχους μπορεί να παρουσιαστούν νεκρωτικές κηλίδες. 

Οι καρποί εμφανίζουν κίτρινους ή καστανούς δακτυλίους, καστανές περιοχές και ρυτίδωση, όπως επίσης παραμορφώσεις και ανομοιόμορφη ωρίμανση. 

Τα παραπάνω συμπτώματα καθιστούν τους καρπούς της τομάτας μη εμπορεύσιμους.


Σχόλια