ΟΣΔΕ 2023: Παράταση δηλώσεων έως 11 Σεπτεμβρίου 2023 ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων ΟΣΔΕ για το έτος 2023, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκ...


Παράταση της ημερομηνίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων ΟΣΔΕ για το έτος 2023, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ορίστηκε η 11η Σεπτεμβρίου 2023.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία:της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,
της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/την δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Σχόλια