Περιφέρεια Πελοποννήσου : Θα διατεθεί το ποσό των 65.005.500 ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος των νέων αγροτών

Το ποσό των 65.005.500 ευρώ θα διατεθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη χρηματοδότηση του προγράμματος των νέων αγροτών, όπως προβλέπετα...


Το ποσό των 65.005.500 ευρώ θα διατεθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη χρηματοδότηση του προγράμματος των νέων αγροτών, όπως προβλέπεται σε τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνολικά με την απόφαση αυτή, κατανέμεται σε όλη τη χώρα το ποσό των 603.355.000 ευρώ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης και θα κατανεμηθεί για νομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από τη χορήγηση ενισχύσεων, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα προκληθούν από την εφαρμογή του προγράμματος.

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση «κατά την κατανομή των πόρων λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, η υποεκτίμηση της ενδοπεριφερειακής σημασίας του πρωτογενούς τομέα λόγω της παρουσίας, στην ίδια Περιφέρεια, ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των πυρόπληκτων Περιφερειών, που προέκυψε από τις εκτεταμένες πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις το καλοκαίρι του 2021».

Να σημειωθεί ότι το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που, με το πέρας της στήριξης, θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.


Σχόλια