Συνάντηση προεδρείου ΓΕΩΤΕΕ με Αυγενάκη για τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών & τα φωτοβολταϊκά - Καμία αναφορά στο θέμα ένταξης των ΤΕ Γεωτεχνικών στο επιμελητήριο ...

Συνάντηση προεδρείου ΓΕΩΤΕΕ με Αυγενάκη για τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών & τα φωτοβολταϊκά - Καμία αναφορά στο θέμα ένταξης των...


Συνάντηση προεδρείου ΓΕΩΤΕΕ με Αυγενάκη για τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών & τα φωτοβολταϊκά - Καμία αναφορά στο θέμα ένταξης των ΤΕ Γεωτεχνικών στο επιμελητήριο . 
Προφανώς και το νέο προεδρείο του ΓΕΩΤΕΕ , δεν επιθυμεί την ένταξη των ΤΕ Γεωτεχνικών .
Να σημειωθεί πως η ένταξη των ΤΕ Γεωτεχνικών  είχε ζητηθεί με κατάθεση πρότασης από τον επίσημο επιστημονικό φορέα τους την Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.  από τον Οκτώβριο του 2020 και η οποία δεν απαντήθηκε ποτέ , ούτε από το ΓΕΩΤΕΕ , ούτε από το ΥπΑΑΤ η οποία είναι η επιβλέπουσα δημόσια αρχή του επιμελητηρίου.


Σύμφωνα με το  ECOPRESS :

Η αναμόρφωση των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, με τις οποίες «παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν αμιγώς γεωτεχνικά επιστημονικά αντικείμενα» και να επανεξεταστεί το καθεστώς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γεωργικές εκτάσεις περιλαμβάνονται στα 13 θέματα – αιτήματα, που έθεσε το ΓΕΩΤΕΕ στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη, παρουσία και του Υφυπουργού κ. Διονύση Σταμενίτη. Από την πλευρά του Επιμελητηρίου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, καθώς και με τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαος Μπόκαρης, Βασιλική Ζαφειρόπουλου, Ρήγας Γιοβαννόπουλος και Γεώργιος Κυριάκης.

Ειδικότερα ανακοινώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή και κυρίως τους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της δασολογίας και τη αλιείας, αλλά και ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Επίσης, τέθηκαν υπόψη του Υπουργού θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Αναλυτικότερα συζητήθηκαν τα εξής:

1) Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού από τους αποφοίτους των νέων πανεπιστημιακών Τμημάτων γεωτεχνικής κατεύθυνσης. Από πλευράς Επιμελητηρίου τονίστηκε ότι είναι πρωταρχικής σημασίας η προηγούμενη έκφραση γνώμης τόσο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) όσο και, φυσικά, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα για τους αποφοίτους των οποίων θα εξεταστεί στο μέλλον η χορήγηση της δυνατότητας άσκησης Γεωτεχνικού επαγγέλματος.

2) ΚΑΠ 2023-2027, Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, Οικολογικά Σχήματα, λειτουργία ΟΣΔΕ 2023. Επισημάνθηκε στον κ. Υπουργό ότι, ήδη, χρειάζεται μια αναθεώρηση του Στρατηγικού της Σχεδίου τηςΝέας ΚΑΠ, καθόσον οι παράμετροι σχεδιασμού του έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό, επηρεαζόμενες τόσο από την κρίση covid, όσο και από την ουκρανική κρίση. Τονίστηκε επίσης ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για τα Οικολογικά Σχήματα του 2024 ενώ, αναφορικά με τη λειτουργία του ΟΣΔΕ, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξομάλυνσή της, καθώς αυτό αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία για την άσκηση αγροτικής πολιτικής.

3) Αλλαγή κανονιστικού πλαισίου ΕΛΓΑ

Τονίστηκε αφενός η σπουδαιότητα του ΕΛΓΑ, ως δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού της πρωτογενούς παραγωγής και ως σημαντικού εργαλείου άσκησης αγροτικής πολιτικής και παρεμβάσεων στην προστασία της παραγωγής, αφετέρου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διαφύλαξης του δημόσιου και αλληλέγγυου χαρακτήρας της ασφάλισης της παραγωγής στη χώρα, αλλά και του ΕΛΓΑ ως δημόσιου οργανισμού, προσθέτοντας πως το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., έχει τη δυνατότητα και τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να συμβάλλει θετικά στην αναμόρφωση του κανονισμού ασφάλισης του ΕΛΓΑ που εξαγγέλθηκε από τον νέο Υπουργό Α.Α.Τ.

4) Απαλοιφή των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ 187/Α’) που θίγουν καίρια τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών

Επισημάνθηκε ότι, με τις διατάξεις του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν αμιγώς γεωτεχνικά επιστημονικά αντικείμενα και περιλαμβάνονται στα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών, όπως αυτά ρητώς ορίζονται στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α’) παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουν, ούτε στο ελάχιστο, το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο και κατά παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Τονίστηκε ότι καθίσταται ιδιαιτέρως επιτακτική η ανάγκη άμεσης ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού ζητήματος.

5) Ενίσχυση γεωτεχνικών υπηρεσιών – Προσλήψεις ικανού αριθμού μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού για τη στελέχωσή τους

Οι γεωτεχνικές υπηρεσίες δεν αντέχουν περαιτέρω συρρίκνωση στις δομές και στις οργανικές θέσεις τους γιατί ήδη έχουν υποστεί δραματική υποβάθμιση, με αποτέλεσμα κρίσιμοι τομείς και γεωτεχνικά αντικείμενα να μην μπορούν πλέον να υποστηριχτούν επαρκώς. Για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των εν λόγω υπηρεσιών με την πρόσληψη ικανού αριθμού μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να ανταποκριθούν στον εποπτικό και ελεγκτικό τους ρόλο, ο οποίος είναι καθοριστικός για την πρωτογενή παραγωγή, τη δημόσια υγεία, την υγεία και ευζωία των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

6) Δημιουργία αμειβόμενων Επιτροπών & Ομάδων Εργασίας στο Επιμελητήριο. Προκειμένου το Επιμελητήριο να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο που του έχει ανατεθεί από την πολιτεία, αυτόν δηλαδή του νομοθετημένου συμβούλου τόσο σε θέματα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής της χώρας, όσο και σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παραγωγής άρτιων και τεκμηριωμένων θέσεων και προτάσεων. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει την έγκαιρη συγκρότηση και λειτουργία αμειβόμενων Επιτροπών & Ομάδων Εργασίας στο Επιμελητήριο. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα επανέλθει επί του θέματος σύντομα, καταθέτοντας στο Υπ.Α.Α.Τ. μια επεξεργασμένη και ολοκληρωμένη πρόταση.

7) Ζητήθηκε η συνδρομή του Υπουργείου για την ένταξη του επαγγέλματος του Κτηνιάτρου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και, παράλληλα, η συμπερίληψη εκ νέου των Κτηνιάτρων – δημοσίων υπαλλήλων στις κατηγορίες δικαιούχων ανθυγιεινού επιδόματος, μιας και, σε κάθε τομέα δραστηριότητάς τους, οι Κτηνίατροι – μέλη του Επιμελητηρίου αντιμετωπίζουν πλήθος από σοβαρότατους εργασιακούς κινδύνους, ώστε να καταφέρουν να συμβάλλουν σημαντικά στη προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και ευζωίας των ζώων.

8) Επανενεργοποίηση του θεσμού του «Αγροτικού» των Γεωτεχνικών με την έκδοση της προκήρυξης για την πρακτική άσκηση των αποφοίτων γεωτεχνικών Σχολών και Τμημάτων που εκκρεμεί από το 2011 και θεωρείται επιβεβλημένη, δεδομένου ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί ουσιώδες κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων γεωτεχνικών και, ταυτόχρονα, σημαντικό εφόδιο για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

9) Σχεδιασμός εξειδικευμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα παραγωγής

Τονίστηκε πως ο ρόλος των γεωτεχνικών επιστημόνων και των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών θα είναι καθοριστικός για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η Ελλάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα το συντομότερο δυνατό. Γι’ αυτό προτείνεται η επεξεργασία και υλοποίηση εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον πρωτογενή τομέα (φυτική, ζωική παραγωγή και αλιεία) με συνεργασία του Υπ.Α.Α.Τ., του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ακαδημαϊκών γεωτεχνικών σχολών με εξειδικευμένες δράσεις για κάθε Περιφέρεια της χώρας με έμφαση στις αναδιαρθρώσεις σε είδη ή/και ποικιλίες, στην ορθή χρήση – εξοικονόμηση του νερού και στην πρόληψη και αντιμετώπιση εισαγωγής-εισβολής νέων φυτικών και ζωικών ειδών αλλά και παθογόνων μικροοργανισμών.

10) Ιχνηλασιμότητα προϊόντων αλιείας – Μητρώο Επιθεωρητών Αλιείας

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη της ολοκλήρωσης των εργασιών για τη σύσταση του εν λόγω Μητρώου των Επιθεωρητών Αλιείας που ξεκίνησε το 2016 και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και πλήρη και αληθή καταγραφή των αλιευμάτων, ώστε να παταχθεί η παράνομη αλιεία και οι παράνομες ελληνοποιήσεις που ταλαιπωρούν το χώρο, να προστατευθεί ο καταναλωτής, η επαγγελματική αλιεία και τα ιχθυαποθέματα.

11) Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, η οποία αποτελεί φυσικό πόρο μη ανανεώσιμο που βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια στη χώρα μας. Στη βάση της προστασίας της γης αυτής θα πρέπει να επανεξεταστεί το καθεστώς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γεωργικές εκτάσεις. Η έκταση στην οποία εγκαθίστανται τα φωτοβολταϊκά να μην υπερβαίνει το 10% της έκτασης του γεωτεμαχίου. Επιπλέον θα πρέπει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι για τον τρόπο καταπολέμησης των ζιζανίων, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται ισχυρά γεωργικά φάρμακα που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

12) Μέτρο Γεωργικών Συμβούλων

Τέθηκε το θέμα της καθυστέρησης της αξιολόγησης που θα έπρεπε να θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2022 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι το Μέτρο να οδηγηθεί σε τέλμα αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στο κομμάτι της υλοποίησης, τονίζοντας πως το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., από την πρώτη στιγμή, κατέθεσε προτάσεις για την σωστή εφαρμογή του Μέτρου. Θα πρέπει να επισπευστεί η αξιολόγηση, με την ταυτόχρονη λύση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στην πορεία, αλλά παράλληλα να υπάρξει και επίσπευση για να δημιουργηθούν τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση του μέτρου.

13) Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Η χώρα μας είχε αναλάβει δεσμεύσεις ότι θα ολοκληρώσει τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ώστε να μπορούν τα δικαιώματα βόσκησης να απονέμονται με ορθό τρόπο από τις Περιφέρειες. Εντούτοις, μέχρι στιγμής δεν έχουν καν προκηρυχθεί οι εν λόγω μελέτες ενώ, με βάση την ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων, προκύπτουν πολλαπλά τεχνικά ζητήματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα εγείρουν εμπόδια στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Είναι επιβεβλημένη η ουσιαστική και άμεση ενασχόληση της πολιτείας με το θέμα, καθώς οι όποιες αστοχίες μπορούν να έχουν τεράστιες οικονομικές (και όχι μόνο) επιπτώσεις στις επιδοτήσεις και τη γεωργική παραγωγή γενικότερα.

Τέλος, το Επιμελητήριο τόνισε στον κ. Υπουργό ότι είναι στη διάθεσή του και κάθε παραπέρα συνεργασία και εξειδίκευση επί των παραπάνω θεμάτων, προσπαθώντας να συνδράμει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων στον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό και υλοποίηση μιας αγροτικής πολιτικής που θα βοηθά πραγματικά τη χώρα και τους Έλληνες αγρότες.

πηγή: ECOPRESS

Σχόλια