ΥΠΕΝ: Χρηματικές αποζημιώσεις σε πτυχιούχους Τ.Ε. μηχανικούς χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα

Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ ορίζεται ομάδα έργου για να βγάλει το λογαριασμό και να αποδώσει τις χρηματικές αποζημιώσεις, που έχει επιδικάσε...


Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ ορίζεται ομάδα έργου για να βγάλει το λογαριασμό και να αποδώσει τις χρηματικές αποζημιώσεις, που έχει επιδικάσει το ΣτΕ σε πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των ΤΕΙ, για την καθυστέρηση εφαρμογής έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

Με την απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Θόδωρου Σκυλακάκη, προς «συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις», η ομάδα έργου αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα συνολικά 14 ειδικοτήτων πτυχιούχων μηχανικών και έρχεται για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια το ανεπίλυτο και χρόνιο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των ΤΕΙ.

Ο νόμος και οι δικαστικές αποφάσεις

Το Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεων του ΣτΕ έχει επιβάλλει με σειρά αποφάσεων του χρηματικά πρόστιμα στα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας, Υποδομών, Περιβάλλοντος και Οικονομίας, για την καθυστέρηση τους να συμμορφωθούν με αποφάσεις του ΣτΕ, η πρώτη από το 2017, οι οποίες έχουν κρίνει παράνομη την άρνηση της Διοίκησης να εκδώσει το Προεδρικό Διάταγμα , που θα καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών.

Ταυτοχρόνως εκκρεμεί η εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 257, του ν. 4610/2019, με τίτλο: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’70) όπου προβλέπεται ότι:

-«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι».

Δικαστικά πρόστιμα για το ίδιο θέμα στα συναρμόδια υπουργεία έχουν επιβληθεί και από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Ώριμη η προώθηση δίκαιης λύσης

-«Η διαδικασία που κινεί το ΥΠΕΝ για τον υπολογισμό και την κατανομή των δικαστικών αποζημιώσεων, οι οποίες έχουν κερδηθεί μετά από σειρά ομαδικών και ατομικών προσφυγών πτυχιούχων μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των ΤΕΙ εις βάρος των συναρμοδίων υπουργείων και του ελληνικού δημοσίου δεν σημαίνει ότι δημιουργείται πρόοδος και για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ» επισημαίνει ο Χρήστος Ψήττας, Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός MSc, πρόεδρος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών τε Δυτικής Ελλάδας (ΣΗΜΤΕΔΕ).

Ο ίδιος αναφέρει ότι: «το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ των ΤΕΙ εκκρεμεί εδώ και 20 χρόνια, αφορά σε παλαιούς αλλά και νέους πτυχιούχους τμημάτων μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανέρχονται συνολικά σε περί τους 50.000 έλληνες πολίτες, οι οποίοι ενω σπούδασαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που ίδρυσε και λειτουργεί η πολιτεία εξακολουθούν να στερούνται το αυτονόητο δικαιώματα τους, ο τίτλος των σπουδών τους να αντιστοιχεί σε επαγγελματικά δικαιώματα».

Ο πρόεδρος του ΣΗΜΤΕΔΕ τονίζει ακόμη ότι «αντί το δημόσιο να πληρώνει πρόστιμα, που επιβαρύνουν τους φορολογούμενους πολίτες και το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ΤΕΙ να διαιωνίζεται είναι πλέον ώριμο να κινηθούν οι διαδικασίες του διαλόγου που απαιτείται με όλα τα μέρη και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να οδηγηθεί σε τελική και δίκαιη για όλους λύση, με την έκδοση του σχετικού ΠΔ από τα συναρμόδια υπουργεία, που η νομοθεσία της πολιτείας προβλέπει και οι αποφάσεις του ΣτΕ απαιτούν να τηρηθεί».

Για το σκοπό αυτό ο πρόεδρος του ΣΗΜΤΕΔΕ λέει ότι: «παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια οι οποίες δεν απέδωσαν, θα αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες συναντήσεων με τους αρμόδιους υπουργούς, κόμματα και φορείς για να προωθηθεί λύση».

Οι 14 ειδικότητας πτυχιούχων μηχανικών στην απόφαση του ΥΠΕΝ

Η ομάδα έργου που συστήνει ο Θόδωρος Σκυλακάκης στο ΥΠΕΝ θα αναζητήσει το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί υπέρ των πτυχιούχων μηχανικών από το ΣτΕ και παράλληλα θα επιληφθεί των υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα συνολικά 14 ειδικοτήτων πτυχιούχων μηχανικών οι οποίες είναι:

 1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
 2. Μηχανολόγων Μηχανικών και
 3. Μηχανικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου,
 4. Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων,
 5. Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής,
 6. Τοπογράφων Μηχανικών,
 7. Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων,
 8. Μηχανικών Αυτοματισμού,
 9. Μηχανικών Οχημάτων,
 10. Ναυπηγών Μηχανικών,
 11. Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
 12. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος (πρώην Μηχανικών Ορυχείων Τ.Ε.),
 13. Μηχανικών Περιβάλλοντος και Οικολογίας,
 14. Μηχανικών Αντιρρύπανσης.

Τι θα κάνει η Ομάδα Έργου

Για το έργο των μελών της Ομάδα Έργου η απόφαση του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι:

-«Μετά την περιέλευση στο ΥΠΕΝ, αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την καταβολή από το ΥΠΕΝ δικαστικής δαπάνης και δικαστικών αποζημιώσεων αντίστοιχα, έκαστο μέλος για την εκτέλεση του έργου του, μεριμνά για την υποβολή αιτήματος εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων και έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη της εκάστοτε δαπάνης, καθώς και για τη συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης προς εκκαθάριση και πληρωμή μέσω της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται».

Το ύψος των αποζημιώσεων

Για το ύψος των αποζημιώσεων έχει γίνει γνωστό από το Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, ότι έχουν επιβληθεί ήδη στο ελληνικό δημόσιο πρόστιμα που μαζί με τους τόκους και τις δικαστικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 350.000 ευρώ, με τις ακόλουθες αποφάσεις:

-Συμβουλίου της Επικρατείας: ΣτΕ 2040 / 17, ΣτΕ 2407 / 2022, ΣτΕ 2408 / 2022 και ΣτΕ 2409 / 2022

-Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεων ΣτΕ: 6/2019, 34/2019, 4/2021 και 24/2021

-Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών: Α9322 / 2019

-Διοικητικού Εφετείου Αθηνών: 671/2021 και 672/2021

Επίσης ότι εκκρεμούν νέες αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου Συμμορφώσεων του ΣτΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΕΝ

Αναλυτικά η απόφαση του ΥΠΕΝ, με θέμα «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)», που υπογράφει ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης προβλέπει ότι:

Τη συγκρότηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στην καταβολή στους αιτούντες πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ των Τ.Ε.Ι., δικαστικής δαπάνης προς εκτέλεση αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και δικαστικών αποζημιώσεων προς εκτέλεση αποφάσεων του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω μη συμμόρφωσης της Διοίκησης όσον αφορά στην έκδοση του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 257 του ν. 4610/2019 προεδρικού διατάγματος, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1.Μαστρομιχάλη Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Νομικών Θεμάτων και Κρίσεων Προσφυγών της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ, ως Πρόεδρο.

2.Ιωάννα Τσαλακανίδου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, ως μέλος.

3.Κωνσταντίνο Σπαθόπουλο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως μέλος.

4.Αντώνιο Βούλγαρη, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Η/Ε της Δ/νσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μέλος.

5.Μαρία Κατσίκα, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, υπάλληλο του Τμήματος Προτύπων και Προδιαγραφών Γεωχωρικών Δεδομένων Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δ/νσης Γεωχωρικών Πληροφοριών, ως μέλος.

6.Απόστολο Παπαγεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλο του Τμήματος Μητρώου και Υποστήριξης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

Γραμματέας της ΟΔΕ ορίζεται η Μαραγκουδάκη Φωτεινή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, υπάλληλος του Τμήματος Νομικών Θεμάτων και Κρίσεων Προσφυγών της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ.

Το έργο των μελών της ΟΔΕ έχει ως εξής:

Μετά την περιέλευση στο ΥΠΕΝ, αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του ν. 3068/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας για την καταβολή από το ΥΠΕΝ δικαστικής δαπάνης και δικαστικών αποζημιώσεων αντίστοιχα, έκαστο μέλος για την εκτέλεση του έργου του, μεριμνά για την υποβολή αιτήματος εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων και έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη της εκάστοτε δαπάνης, καθώς και για τη συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης προς εκκαθάριση και πληρωμή μέσω της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται.

Το κατά τα ανωτέρω έργο των ως άνω μελών της ΟΔΕ επιμερίζεται ανάλογα με την ειδικότητα του αιτούντα πτυχιούχου ΤΕ Μηχανικών, ως εξής:

-Ο Αντώνιος Βούλγαρης επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

-Ο Κωνσταντίνος Σπαθόπουλος επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής, Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων.

-Η Μαρία Κατσίκα επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Μηχανικών Αυτοματισμού.

-Ο Απόστολος Παπαγεωργίου επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Μηχανικών Οχημάτων και Ναυπηγών Μηχανικών.

–Η Ιωάννα Τσαλακανίδου επιλαμβάνεται υποθέσεων που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μηχανικών ειδικοτήτων Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος (πρώην Μηχανικών Ορυχείων Τ.Ε.), Μηχανικών Περιβάλλοντος και Οικολογίας και Μηχανικών Αντιρρύπανσης.

-Έργο του Προέδρου της παρούσας ΟΔΕ, είναι ο επιμερισμός και συντονισμός του έργου των μελών της ΟΔΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

-Για την υποβοήθηση του έργου της ΟΔΕ δύναται να μετάσχει συνεργάτης του ιδιαίτερου γραφείου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

-Η ΟΔΕ δεν είναι αμειβόμενη και οι συνεδριάσεις της θα πραγματοποιούνται εντός του υπαλληλικού ωραρίου εργασίας.

– Η θητεία της ΟΔΕ λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της».ΠΗΓΗ: ECOPRESS

Σχόλια