Αυξημένη προσοχή και προστασία των όψιμων καλλιεργειών εσπεριδοειδών

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος προσβολής των ώριμων καρπών των εσπεριδοειδών από τη μύγα Μεσογείου καθώς σε όλη την περίοδο του καλοκαιριού οι π...


Αυξημένος είναι ο κίνδυνος προσβολής των ώριμων καρπών των εσπεριδοειδών από τη μύγα Μεσογείου καθώς σε όλη την περίοδο του καλοκαιριού οι πληθυσμοί της διατηρούνται υψηλοί στο δίκτυο παγίδευσης

Οι γεωπόνοι του Ηρακλείου συστήνουν στους παραγωγούς να συνεχιστεί η προστασία στις όψιμες ποικιλίες εσπεριδοειδών. Στις υπόλοιπες ποικιλίες δε χρειάζεται καταπολέμηση μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. Οι προσβεβλημένοι καρποί πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

Κόκκινη ψώρα

Η δεύτερη γενιά κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη. Κινητές μορφές και νεαρές προνύμφες που είναι τα ευαίσθητα στη χημική καταπολέμηση βιολογικά στάδια βρίσκονται στα μέγιστα των πληθυσμών.


Η δεύτερη γενιά κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη


Αξιόλογες προσβολές εμφανίζονται σε δέντρα με πυκνή βλάστηση ή παραμελημένα. Οι καλλιεργητικές φροντίδες περιορίζουν την εξέλιξη μιας μεγάλης προσβολής, ευνοούν την καλή κυκλοφορία του αέρα και μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον των δέντρων.

Όπου παρατηρούνται προσβολές συστήνεται άμεσα επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα.


Λόγω υψηλών θερμοκρασιών της εποχής χρειάζεται προσοχή στη χρήση των παραφινικών λαδιών. Εφαρμόζονται όταν οι θερμοκρασίες είναι μικρότερες των 32ο C σε δέντρα πρόσφατα ποτισμένα και σε σε καλή θρεπτική κατάσταση.

Ψευδόκοκκος

Προσβάλει καρπούς και βλάστηση σε σκιερά μέρη του δέντρου όπου η υγρασία είναι αυξημένη. Σχηματίζει αποικίες καλυμμένες με λευκά κηρώδη νήματα και μελιτώματα που συνήθως βρίσκονται στα σημεία επαφής μεταξύ των καρπών και στον ομφαλό ομφαλοφόρων ποικιλιών.

Τα μελιτώματα ρυπαίνουν τους καρπούς, ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων της καπνιάς και προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών και φυλλόπτωση.

Συνιστάται κλάδεμα και των προσβεβλημένων δέντρων.

Εξετάζετε τα δέντρα για την εμφάνιση προσβολών. Την περίοδο αυτή το όριο ανοχής για τη σύσταση επέμβασης είναι ποσοστό προσβεβλημένων νεαρών καρπών μεγαλύτερο από το 5 - 10%.

Σε δέντρα που συνυπάρχουν ψευδόκκοκος και κοκκοειδή γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση.


φυλλοκνίστης, Εριώδης αλευρώδης, ψευδόκοκκοςΦυλλοκνιστής

Στις περισσότερες περιοχές παρατηρούνται έντονες προσβολές.

Κατά τη θερινή περίοδο συστήνεται αφαίρεση και απομάκρυνση των λαίμαργων βλαστών, αποφυγή όψιμων αζωτούχων λιπάνσεων και ισορροπημένες αρδεύσεις.

Τα νεαρά δενδρύλλια νέων φυτεύσεων και ιδιαίτερα τα νεαρά εμβόλια φυτωρίων πρέπει να βρίσκονται συνεχώς προστατευμένα.

Σε δέντρα παραγωγικής ηλικίας το όριο ανεκτής προσβολής είναι ποσοστό προσβολής στο 20% της φυλλικής επιφάνειας.

Εριώδης αλευρώδης

Παρατηρούνται ωοτοκίες και νεαρά στάδια στην τρυφερή βλάστηση.

Συστήνονται τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στο φυλλοκνίστη. Αποφεύγετε άσκοπες επεμβάσεις διότι καταστρέφουν το αποκλειστικό παρασιτοειδές Cales noaki που ασκεί φυσικό έλεγχο με παρασιτισμό.


Σχόλια