Αύξηση πυρκαγιών σε σιτοκαλαμιές

Αύξηση των περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε σιτοκαλαμιές, παρατηρεί η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας και υποστηρίζει ότι υπ...


Αύξηση των περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε σιτοκαλαμιές, παρατηρεί η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας και υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιπολίες σε καθημερινή βάση, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πολίτες που παρέβησαν τους κανόνες της αντιπυρικής περιόδου.
Αναλυτικότερα σε ανακοίνωσή της σημειώνει τα ακόλουθα: 

«Λαμβάνοντας υπόψιν την αύξηση της εκδήλωσης πυρκαγιών σε σιτοκαλαμιές, το τελευταίο χρονικό διάστημα και επειδή οι κλιματολογικές συνθήκες είναι, ακόμη, τέτοιες που ευνοούν την εξάπλωση αυτών, σας υπενθυμίζουμε ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει λήξει. 
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν την οποιαδήποτε χρήση γυμνής φλόγας σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις, χωράφια και οικόπεδα και ειδικά τις καύσεις προϊόντων κλαδέματος και φυτικών υπολειμμάτων, σκουπιδιών, κάπνισμα μελισσιών κ.τ.λ., ιδιαιτέρως τις ημέρες που επικρατούν άνεμοι, προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση οποιασδήποτε πυρκαγιάς.

Σε καθημερινή βάση γίνεται εκπομπή περιπολικών, Επιχειρησιακών Αξιωματικών και Ανακριτικών Τμημάτων (σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας) τα οποία επιβάλλουν στους παραβάτες, καθώς και στους ιδιοκτήτες / εκμεταλλευτές χωραφιών, οικοπέδων κ.τ.λ. εντός των οποίων εντοπίζουν φλόγα, εκτός των ποινικών κυρώσεων, διοικητικό πρόστιμο, ανάλογο του δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς και αποστέλλουν τις συντεταγμένες στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (στην περίπτωση αγροτεμαχίων). Η αντιπυρική περίοδος λήγει την 31η Οκτωβρίου».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εξάλλου σε ανακοίνωσή της και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι «η καύση των φυτικών υπολειμμάτων απαγορεύεται μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και την υποχρεωτική τήρηση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής από τους οποίους δεσμεύονται οι παραγωγοί που υποβάλλουν δηλώσεις καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε.). 

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι η καύση των φυτικών υπολειμμάτων αποτελεί μια κακή πρακτική η οποία δεν προσφέρει τίποτε το θετικό, αντιθέτως έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, καθώς προκαλεί:

1. Καταστροφή της οργανικής ουσίας του εδάφους, με αποτέλεσμα τη μείωση της γονιμότητας του εδάφους και κατ’ επέκταση των μελλοντικών αποδόσεων. Στα φυτικά υπολείμματα περιέχονται σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων όπως π.χ. το άζωτο και ο φώσφορος, τα οποία -με την καύση- εξαερώνονται, ενώ θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν προς όφελος της γονιμότητας του εδάφους.
2. Διάβρωση των εδαφών και ιδιαίτερα των επικλινών μέσω της απορροής του νερού, με συνέπεια την απώλεια του γόνιμου επιφανειακού εδαφικού στρώματος το οποίο χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να δημιουργηθεί, προκαλώντας μακροπρόθεσμα την ερημοποίηση των εδαφών.
3. Μείωση της διήθησης τόσο του βρόχινου όσο και του αρδευτικού νερού στο έδαφος, καθώς με την καύση, διάφορες ουσίες των φυτικών υπολειμμάτων προσκολλώνται στα εδαφικά σωματίδια, με αποτέλεσμα την κακή στράγγιση και διάβρωση του εδάφους.
4. Φαινόμενα ασφυξίας στα φυτά εξαιτίας της κακής στράγγισης του εδάφους, και αύξηση των μυκητολογικών ασθενειών τόσο του ριζικού συστήματος όσο και του υπέργειου μέρους των φυτών.
5. Ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς με την καύση των υπολειμμάτων εκλύονται στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που είναι το κύριο αέριο του θερμοκηπίου.
6. Αναπνευστικά προβλήματα στους περίοικους και κυρίως στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως π.χ. ηλικιωμένοι, που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού.

Η Υπηρεσία ενημερώνει ότι η καύση φυτικών υπολειμμάτων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές και επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις και ύστερα πάντα από την έκδοση σχετικής άδειας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας και τη σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση καύσης φυτικών υπολειμμάτων χωρίς την ανωτέρω άδεια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το γεωγραφικό στίγμα (το ζευγάρι των συντεταγμένων x,y) του αγροτεμαχίου όπου διαπιστώθηκε η καύση, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο παραγωγός που καλλιεργεί το εν λόγω αγροτεμάχιο.

Η Υπηρεσία ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας ότι η καύση φυτικών υπολειμμάτων επιφέρει ποινικές κυρώσεις και μειώσεις στην Ενιαία Ενίσχυση (επιδότηση). Επίσης, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους παραγωγούς ότι η διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων όπως π.χ. συλλογή και διάθεση των υπολειμμάτων σε αδειοδοτημένες μονάδες κομποστοποίησης ή βιοαερίου κ.ά., ενισχύονται στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π., όπως αναφέρεται σε σχετικό εγχειρίδιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τη μη καύση της καλαμιάς είναι πολύ μεγαλύτερα από τις τυχόν δυσκολίες που προκαλεί στις καλλιεργητικές εργασίες, γι’ αυτόν τον λόγο η Υπηρεσία καλεί τους παραγωγούς να μην προβαίνουν σε καύση των φυτικών υπολειμμάτων».


Σχόλια