Περιφέρεια Θεσσαλίας : Εκσυγχρονίζονται οι υποδομές άρδευσης στον ΤΟΕΒ Ταουσάνης μέσω του Leader

Την ενεργειακή και τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταουσάνης δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υποβάλλεται πρόταση γι...


Την ενεργειακή και τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταουσάνης δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Υποβάλλεται πρόταση για ένταξη έργου συνολικού προϋπολογισμού 587.233 ευρώ, στο πρόγραμμα Leader 2014-2020 που διαχειρίζεται ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν. Λάρισας ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

«Με ολοκληρωμένο σχέδιο, κατασκευάζουμε και εκσυγχρονίζουμε αρδευτικά δίκτυα παντού στη Θεσσαλία, για την ορθολογική διαχείριση του νερού, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση του εισοδήματος των ανθρώπων που ζουν από την καλλιέργεια της γης. Εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταουσάνης εγκαθιστώντας αυτοματοποιημένο σύστημα 11 σταθμών τηλεελέγχου και αναβαθμίζοντας ενεργειακά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του δικτύου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός.


Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και αύξησης ενεργειακής απόδοσης μέσω αναβάθμισης μέρους του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Ταουσάνης. 

Ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, με ταυτόχρονη τηλεεποπτεία και παρακολούθηση του συστήματος άρδευσης από σύστημα αυτοματισμού δίνει τη δυνατότητα να γίνεται σε πραγματικό χρόνο ο έλεγχος της λειτουργίας των σταθμών από το Κέντρο Ελέγχου. Στόχος είναι η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και η καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας της άρδευσης. Το έργο προβλέπει την τοποθέτηση ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και δέκα τοπικών σταθμών σε γεωτρήσεις αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Ταουσάνης.


πηγή: ertnews.gr

Σχόλια