Μελισσοκομία: Οι δηλώσεις για τις κατεχόμενες κυψέλες από 1η Σεπτεμβρίου έως την 20 Οκτωβρίου

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20ή Οκτωβρίου έχουν περιθώριο οι ενεργοί μελισσοκόμοι να δηλώσουν τις κατεχόμενες κυψέλες τους με σχετική αίτ...


Από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 20ή Οκτωβρίου έχουν περιθώριο οι ενεργοί μελισσοκόμοι να δηλώσουν τις κατεχόμενες κυψέλες τους με σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ. 

Ενεργός μελισσοκόμος ο οποίος υποβάλλει τη δήλωση κατεχομένων κυψελών μεταξύ της 21ης Οκτωβρίου και της 20ής Νοεμβρίου κάθε έτους, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο δείγμα επιτόπιου ελέγχου. 

Η δήλωση γίνεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω διαχειριστικής εφαρμογής που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αν παρέλθει διάστημα ενός έτους χωρίς ο μελισσοκόμος να προβεί στην προβλεπόμενη δήλωση, αποστερείται συγκεκριμένων δικαιωμάτων.Σχόλια