Κυβέρνηση Μητσοτάκη - Ομολογία αποτυχίας : Ο χάρτης κινδύνου πλημμύρας θα είναι έτοιμος σε 2,5 μήνες .,...

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την τεράστια καθυστέρηση, ρίχνοντας ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ηκυβ...Το υπουργείο Περιβάλλοντος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την τεράστια καθυστέρηση, ρίχνοντας ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Ηκυβέρνηση με τον πιο επίσημο τρόπο ομολογεί την πλήρη αποτυχία της σε ό,τι αφορά την συγκρότηση ενός ολιστικού σχεδίου καταπολέμησης των πλημμυρών.

Πιο συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραδέχεται ότι η χώρα είναι ανοχύρωτη στην καταπολέμηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, ρίχνοντας μάλιστα ευθύνες για αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι «τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60, ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2018, με καθυστέρηση 2,5 ετών, σε σχέση με την προβλεπόμενη προθεσμία της Οδηγίας (22/12/2015)».

Μεταξύ άλλων το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημειώνει ότι η επικαιροποίηση των χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των επικαιροποιημένων Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας αναμένεται έως τις 30/11/2023 και η ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας έως τις 15/7/2024. Δηλαδή από 2,5 μήνες έως 10 μήνες από σήμερα θα έχουν ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι για την Θεσσαλία, οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας ήταν αναρτημένοι ήδη από το 2018. Σύμφωνα με το WWF σχεδόν όλη η πόλη είναι στα κόκκινα. O Βόλος ήταν γνωστό ότι κινδυνεύει (όπως και η Νέα Αγχίαλος και η πεδιάδα Λάρισας και Καρδίτσας). Επομένως δεν ισχύουν επιχειρήματα ότι η κυβέρνηση δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος,

Η κυβέρνηση ήξερε τους μεγάλους κινδύνους που υπήρχαν και αντί να πάρει μέτρα αντιμετώπισής τους σημειώνει ότι «σε σχέση με την αναθεώρηση των Σχεδίων, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας 2007/60, η πρώτη προπαρασκευαστική ενέργεια ήταν η έκδοση της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς το ΥΠΕΝ για την «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας», στις 3/6/2019, ένα μήνα πριν τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. 

Δυστυχώς, η σχετική πρόσκληση προέβλεπε την επικαιροποίηση των Σχεδίων, με βάση υδρομετεωρολογικά δεδομένα, που στην καλύτερη περίπτωση έφταναν μέχρι το 2013. Κάτι το οποίο ήταν αδόκιμο, αφού η κλιματική κρίση απαιτεί να χρησιμοποιούνται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (οι αναθεωρημένοι χάρτες που ετοιμάζονται τώρα, έχουν τα στοιχεία μέχρι και το 2022 που περιλαμβάνουν και τον Ιανό)».

Μάλιστα, για να δικαιολογηθεί η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, επειδή τα Σχέδια αυτά «αναθεωρούνται κάθε 6 έτη».

Επίσης, το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος παραδέχεται ότι το κράτος δεν είχε λάβει τις απαιτούμενες ενέργειες καθώς «η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν εφικτή, λόγω της βελτίωσης της ψηφιακής ανάλυσης των τοπογραφικών δεδομένων του εδάφους και της απαιτούμενης επικαιροποίησης των όμβριων καμπυλών, οι οποίες αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για την ορθή εκτίμηση των ζωνών κινδύνου πλημμύρας, σε συνδυασμό με το χρόνο δημόσιας διαβούλευσης που απαιτείται».

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση την στιγμή που 4 χρόνια δεν έχει λάβει κανένα σοβαρό μέτρο για την επικαιροποίηση των Χαρτών επικινδυνότητας Πλημμύρας και των επικαιροποιημένων Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας υποστηρίζει ότι η ολοκλήρωσή τους θα γίνει σε δύο μήνες, και πιο συγκεκριμένα στις 30/11/2023.
Ολόκληρη η ανακοίνωση

Τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60, ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2018, με καθυστέρηση 2,5 ετών, σε σχέση με την προβλεπόμενη προθεσμία της Οδηγίας (22/12/2015).

Τα Σχέδια αυτά, αναθεωρούνται κάθε 6 έτη, με σκοπό την επικαιροποίησή τους, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μεθόδους και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων υδρομετεωρολογικών δεδομένων, όπως π.χ. τα ύψη βροχής ανά περιοχή, τυχόν πρόσφατες πλημμύρες κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε σχέση με την αναθεώρηση των Σχεδίων, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας 2007/60, η πρώτη προπαρασκευαστική ενέργεια ήταν η έκδοση της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς το ΥΠΕΝ για την «1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας», στις 3/6/2019, ένα μήνα πριν τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. 

Δυστυχώς, η σχετική πρόσκληση προέβλεπε την επικαιροποίηση των Σχεδίων, με βάση υδρομετεωρολογικά δεδομένα, που στην καλύτερη περίπτωση έφταναν μέχρι το 2013. Κάτι το οποίο ήταν αδόκιμο, αφού η κλιματική κρίση απαιτεί να χρησιμοποιούνται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (οι αναθεωρημένοι χάρτες που ετοιμάζονται τώρα, έχουν τα στοιχεία μέχρι και το 2022 που περιλαμβάνουν και τον Ιανό).

Η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης από το ΥΠΕΝ έγινε στις 11/12/2019. Η απόφαση ένταξης της πράξης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2020. Στις 13/5/2021 εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού. Στο χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου - Απριλίου 2022 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών των προσωρινών Αναδόχων και ακολούθησε η συμβασιοποίηση των μελετών στο χρονικό διάστημα 24-30/8/2022, με συμβατική διάρκεια υλοποίησης τα 2 έτη.

Η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν εφικτή, λόγω της βελτίωσης της ψηφιακής ανάλυσης των τοπογραφικών δεδομένων του εδάφους και της απαιτούμενης επικαιροποίησης των όμβριων καμπυλών, οι οποίες αποτελούν το αναγκαίο υπόβαθρο για την ορθή εκτίμηση των ζωνών κινδύνου πλημμύρας, σε συνδυασμό με το χρόνο δημόσιας διαβούλευσης που απαιτείται.

Τέλος, σημειώνεται ότι έχουν δοθεί όλες οι σχετικές διευκρινίσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η ολοκλήρωση των επικαιροποιημένων Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των επικαιροποιημένων Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας αναμένεται έως τις 30/11/2023 και η ολοκλήρωση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας έως τις 15/7/2024, εντός μιας εξαετίας από την έκδοση των αρχικών χαρτών που έγινε τον Ιούλιο του 2018.

πηγή:(avgi.gr)

Σχόλια