Πρόσληψη τριάντα (30) υπαλλήλων συμβασιούχων του κλάδου ΤΕ Γεωπόνων για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας

Πρόσληψη τριάντα (30) υπαλλήλων συμβασιούχων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ...


Πρόσληψη τριάντα (30) υπαλλήλων συμβασιούχων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)


Εγκρίνει την πρόσληψη τριάντα (30) υπαλλήλων συμβασιούχων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων μετά από παρατεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το έργο που αφορά την ορθή καταχώρηση δηλώσεων ζημιάς, σε επικούρηση των ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α. , τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους και τη συσχέτιση των πορισμάτων εκτίμησης με τις αντίστοιχες δηλώσεις καλλιέργειας και εκτροφής, της ορθής εισαγωγής στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛ.Γ.Α. και ως εκ τούτου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των πορισμάτων εκτίμησης των ζημιών.


Συνημμένα αρχεία:9ΡΘ146ΨΧΞ5-ΟΘΠ.pdf


πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια