Ξεκλειδώνοντας τη δύναμη του νερού -Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΔΕΗ στην παραγωγή ενέργειας & στη βιώσιμη διαχείρισή του.

Μέσα στην καθημερινή ειδησεογραφία θα συναντήσουμε δεκάδες άρθρων που εκφράζουν ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβ...


Μέσα στην καθημερινή ειδησεογραφία θα συναντήσουμε δεκάδες άρθρων που εκφράζουν ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τους πεπερασμένους πόρους ορυκτών καυσίμων. Και μπορεί, ως πολίτες να θέλουμε και να επιδιώκουμε ένα πιο πράσινο και καθαρότερο μέλλον, όμως, παράλληλα, καλούμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στα παραπάνω προβλήματα και στην προσφορά πληθώρας αγαθών, που -κατά κύριο λόγο- είναι ενεργοβόρα.
Δράσεις για την κλιματική αλλαγή

Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα αυτού του ζητήματος, η ΔΕΗ Α.Ε., η εταιρεία, που το όραμά της εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τις απλές τεχνικές, χαράσσει έναν πράσινο δρόμο για τη διαφύλαξη και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών της υπεύθυνης διαχείρισης των πόρων για την κοινωνία και το περιβάλλον. Στον σχεδιασμό της πρωτοστατούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, υβριδική, γεωθερμία, βιομάζα), οπού για κάθε μία ξεχωριστά αναπτύσσει πλάνα δράσης ανά την ελληνική επικράτεια.
Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα

Όσον αφορά στην υδροηλεκτρική ενέργεια, πρόκειται για μια δραστηριότητα, που είναι αποτέλεσμα της συνέργειας της ανθρώπινης καινοτομίας με τη δύναμη της φύσης. Αυτή η θαυμαστή μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στην ενέργεια του ρέοντος νερού και είναι δυνατή μέσω της έξυπνης χρήσης των φραγμάτων και των υδροηλεκτρικών σταθμών, όπου επιτυγχάνεται η μετατροπή της δυναμική και της κινητικής ενέργειας του κινούμενου νερού σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ και ΜΥΗΣ) της ΔΕΗ Α.Ε. ανέρχεται σε 3217,4 MW. Η ΔΕΗ Α.Ε. διαθέτει 2 ανεξάρτητους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΥΗΣ) και 4 κυρίως συγκροτήματα με 16 μεγάλους ΥΗΣ με εγκατεστημένη ισχύ >15 MW. Η ένταξη τους στο δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνεται μέσα από το πρίσμα των Εγκαταστάσεων Πολλαπλού σκοπού, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στην Εθνική Οικονομία και συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινωνική ζωή των περιοχών, που βρίσκονται και λειτουργούν. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 ανήλθε σε 136 GWh ενώ από την λειτουργία των ΜΥΗΣ αποφεύχθηκε η εκπομπή 94.108 τόνων CO2, καλύπτοντας τις ανάγκες σε ενέργεια 37.104 ελληνικών νοικοκυριών.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣΗ υδροηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό περιβάλλον

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, η 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., συνεχίζει την παράδοση της μητρικής μέσα από τη διαχείριση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων και από την κατασκευή νέων φραγμάτων δημιουργώντας τεχνητές λίμνες και ταμιευτήρες. Σήμερα, συναντάμε φράγματα σε 7 ποταμούς της χώρας (Ταυρωπός, Αχελώος, Αλιάκμονας, Νέστος, Άραχθος, Αώος, Λάδωνας), τα οποία δεν αφορούν απλώς την αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, αλλά συμβολίζουν τη δέσμευση για βιωσιμότητα, εξισορροπώντας σχολαστικά τη δυναμική προσφοράς και ζήτησης σε κάθε υδάτινο οικοσύστημα. Αυτές οι τεχνητές λίμνες, που αρχικά σχεδιάστηκαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν μετατραπεί σε πολύπλευρα έργα που διατηρούν το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, αυτές οι λίμνες έχουν τη δύναμη να επαναπροσδιορίσουν τα τοπία, χαράσσοντας γραφικές όψεις φυσικής ομορφιάς που χρησιμεύουν επίσης ως ευκαιρίες για τουριστική ανάπτυξη. Ουσιαστικά, η προσέγγιση της ΔΕΗ Α.Ε. υπερβαίνει τη συμβατική αντίληψη του νερού ως πόρου ενός σκοπού.

Η τήρηση των οικολογικών προδιαγραφών είναι αδιαπραγμάτευτη δέσμευση. Η εταιρεία σέβεται σχολαστικά τις αρχές διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού, διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα του νερού στους ταμιευτήρες της πληροί αυστηρά πρότυπα. Οι έλεγχοι ασφαλείας στις πλαγιές των φραγμάτων και των ταμιευτήρων διενεργούνται τακτικά για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υδροηλεκτρικών έργων. Επιπλέον, η ΔΕΗ Α.Ε. λαμβάνει προληπτικά μέτρα για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης μετανάστευσης των υδρόβιων οργανισμών κατά μήκος των ποταμών, διατηρώντας την ποικιλόμορφη ιχθυοπανίδα και δημιουργώντας τεχνητούς υγροτόπους.

Τα φράγματα και τα οφέλη τους

Τα φράγματα πέρα από την οικολογική τους ταυτότητα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον κόσμο της υδροηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργώντας ως συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Αποτελούν τις μπαταρίες της φύσης, όπου αποθηκεύουν την περίσσεια ενέργεια όταν η ροή του νερού είναι υψηλή και την απελευθερώνουν όταν χρειάζεται. Αυτό εξασφαλίζει σταθερή και αξιόπιστη παροχή ρεύματος, μειώνοντας την εξάρτηση από λιγότερο βιώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης, παρέχουν σταθερή παροχή νερού για τη γεωργία, τη βιομηχανία και την οικιακή χρήση, ενώ μετριάζουν τον κίνδυνο πλημμύρας κατάντη, ρυθμίζοντας τη ροή του νερού και αποτρέποντας την καταστροφή που μπορεί να συνοδεύει τις έντονες βροχοπτώσεις ή το λιώσιμο του χιονιού.


Η επιχείρηση ηλεκτρισμού που αγαπάει το νερό

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η υπεύθυνη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΔΕΗ Α.Ε. στη διαχείριση του νερού στέκεται ως φάρος-οδηγός. Το νερό δεν είναι απλώς ένας τεχνικός πόρος. Είναι ένας πολύπλευρος θησαυρός που, όταν τον διαχειριζόμαστε με προνοητικότητα και αφοσίωση, μπορεί να φέρει ευημερία, βιωσιμότητα και ομορφιά στις κοινωνίες και τα τοπία μας. Είναι μια υπενθύμιση ότι το νερό δεν είναι απλώς μια πηγή ζωής, αλλά μια πηγή δυνατοτήτων, που περιμένει την προσεκτική διαχείριση μας.

πηγή:Zougla

Σχόλια