Ποιοι και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να αγοράσουν αγροτικό αυτοκίνητο

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, οι μοναδικοί που είχαν αυτή τη δυνατότητα ήταν οι επαγγελματίες αγρότες… Η αλήθεια είναι ότι ένα σύγχρονο αγρο...


Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, οι μοναδικοί που είχαν αυτή τη δυνατότητα ήταν οι επαγγελματίες αγρότες…

Η αλήθεια είναι ότι ένα σύγχρονο αγροτικό όχημα ή pickup, όπως είναι η επαγγελματική ορολογία του, συνδυάζει τα πάντα.

Επιδόσεις, δύναμη, πρακτικότητα (ιδίως εάν μιλάμε για διπλοκάμπινο) και ανεξάντλητες δυνατότητες φόρτωσης. Όλα αυτά, καθιστούν τα συγκεκριμένα οχήματα, ιδιαιτέρως ελκυστικά, για ιδιώτες, με μικρές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια, ο νόμος ήταν ξεκάθαρος δίνοντας τη δυνατότητα μόνο σε επαγγελματίες αγρότες, να αγοράσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ο νόμος έγινε πιο ελαστικός, ανοίγοντας την πόρτα και σε ιδιώτες, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένος, προβλέποντας ξεκάθαρες προϋποθέσεις και όρους.

Τι προβλέπει ο νόμος

Νόμος 4530/30.03.18, άρθρο 56, αιτιολογική έκθεση: «Με το άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.δ. 49/1968 (Α’ 49), όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί µε το β.δ. 281/1973 (Α’ 84) και αντικατασταθεί µε το άρθρο 30 αναφορικά του ν. 4441/2016 (Α’ 227) αναφορικά µε τη θέση σε κυκλοφορία ΦΙΧ αυτοκινήτων».

Με απλούστερα λόγια: Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο αγροτικό, µμπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του, όχι µόνο ο επαγγελματίας αγρότης, αλλά και όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης χωρίς να είναι επαγγελματίας.

Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι ο καλλιεργητής γης, ο οποίος ασκεί και άλλη παράλληλη δραστηριότητα, π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας, έμπορος κλπ.

Και οι δύο κατηγορίες αγροτών, προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο προσδιορισμός για το ποιος είναι τι, ορίζεται από τις διατάξεις του ν.3874/10, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα.

Όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση, είτε είναι επαγγελματίας αγρότης, είτε κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ.

Η εγγραφή γίνεται µέσω των γραφείων στα οποία συντάσσουν τις δηλώσεις καλλιέργειας.

Είτε λοιπόν είναι κανείς επαγγελματίας αγρότης, είτε αγρότης του ειδικού καθεστώτος, είτε ιδιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, οφείλει να πληροί τα κριτήρια: εγγραφή στο Μητρώο των αγροτών, εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, δήλωση ΟΣ∆Ε.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον ο οποίος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων του. Εάν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω, σημαίνει ότι κανείς καλλιεργεί για τον εαυτό του, το σπίτι του, την οικογένειά του.


πηγή:NewsAuto.gr

Σχόλια