Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων από τους αμπελοκαλλιεργητές μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου

Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων θα πρέπει να γίνουν από τους αμπελοκαλλιεργητές μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου, τονίζει η Διεύθυνση...


Δηλώσεις συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων θα πρέπει να γίνουν από τους αμπελοκαλλιεργητές μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου, τονίζει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 και για κάθε επόμενη αμπελοοινική περίοδο γίνεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) από την 1η Αυγούστου έως και την 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

 Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων είναι υποχρεωτική και ισχύουν τα εξής:


Α) Οι αμπελουργοί μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 100 λίτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση.

Β) Αμπελουργοί (μη μέλη συνεταιριστικων οινοποιείων/ομάδων παραγωγών), που επιθυμούν να παράξουν οίνο από αμπελοτεμάχια της δικής τους εκμετάλλευσης στο οινοποιείο που διαθέτουν ή με τη χρήση εγκαταστάσεων άλλου οινοποιείου (φασόν), θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι στην ψηφιακή υπηρεσία των «Δηλώσεων παραγωγής οίνου» ως «οινοποιοί» ή ως «οινοποιοί-χωρίς εγκατάσταση» αντίστοιχα.

Γ) Μόνο οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση έως και του ενός    στρέμματος και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών.


Δ) Οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μεγαλύτερη του ενός στρέμματος δύνανται να οδηγήσουν ποσότητα σταφυλιών για απόσταξη συμπληρώνοντας στο πεδίο «Προορισμός» την ένδειξη «απόσταξη». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εθνικές διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών.


Επίσης, οι αμπελουργοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις περιπτώσεις όπου:

α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής (π.χ. καύσωνας, περονόσπορος, αγριογούρουνα),

β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί λόγω αναδιάρθρωσης ή αναφύτευσης ή νέας φύτευσης.

Πριν την οριστική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής είναι σημαντικό να επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές όσον αφορά στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στις καλλιεργούμενες ποικιλίες και στις αποδόσεις των αμπελοτεμαχίων. Την ευθύνη για την ορθή υποβολή των εν λόγω δηλώσεων φέρει ο ίδιος ο παραγωγός.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες: 

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, 1ος όροφος, γραφεία 2 & 3, τηλ. 27613 61502 και 27613 61506. 

Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Φιλιατρών, τηλ. 27610 22338. Στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων, τηλ. 27630 22510».

Κ.Μπ.Σχόλια