Προκήρυξη για 184 θέσεις Δασοπόνων (ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) στις Δασικές Υπηρεσίες

Στις προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται και 184 θέσεις για Δασοπόνους [ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ,ΤΕ Τ...


Στις προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται και 184 θέσεις για Δασοπόνους

[ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ,ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ.ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ (κωδικοί θέσεων 1708 έως 1821)

Περισσότερα: εδώ

πηγή: (pepteg.gr)

Σχόλια