Προκήρυξη ΑΣΕΠ για τον διορισμό 1.843 επιτυχόντων ΤΕ του γραπτού διαγωνισμού (Συμπεριλαμβάνονται ΤΕ Γεωτεχνικοί)

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η 2ΓΒ/2023 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση συνολικά 1.843 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με ...


Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η 2ΓΒ/2023 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση συνολικά 1.843 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 17
Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΣΕΠ αρ. 23/2023 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Πηγή: proslipsis.gr ,  pepteg.gr

Σχόλια