Ανακοίνωση του Συνδέσμου Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (Σ.Π.Ε.Λ.) για την Παγκόσμια Ημέρα Λιπασμάτων 2023

Η Παγκόσμια Ημέρα Λιπασμάτων αποτελεί το εφαλτήριο, για την ανάδειξη του ρόλου των Λιπασμάτων στη θρέψη του παγκόσμιου πληθυσμού και στην εξ...


Η Παγκόσμια Ημέρα Λιπασμάτων αποτελεί το εφαλτήριο, για την ανάδειξη του ρόλου των Λιπασμάτων στη θρέψη του παγκόσμιου πληθυσμού και στην εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας των τροφίμων.

Τα λιπάσματα αποτελούν το θεμέλιο της ανάπτυξης και καρποφορίας των φυτών, παρέχοντας τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία για την επίτευξη της υψηλής παραγωγής των καλλιεργειών και των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. 

Συγχρόνως, η θρέψη ενισχύει την ευρωστία των καλλιεργούμενων φυτών, καθιστώντας τα φυτά πιο ανθεκτικά σε αβιοτικές καταπονήσεις και καταστάσεις στρες. 

Επιπλέον, η αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων που απομακρύνονται από τις καλλιέργειες με τη συγκομιδή, διασφαλίζει τη διατήρηση της γονιμότητας και της παραγωγικότητας των εδαφών.


Σχόλια