ΥπΑΑΤ: Κονδύλια 41 εκ. ευρώ για την πιστοποίηση του βαμβακιού με το πρότυπο AGRO - Μέχρι 31/10/23 οι αιτήσεις

Κονδύλια 41 εκ. ευρώ θα διατεθούν για την βαμβακοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας...


Κονδύλια 41 εκ. ευρώ θα διατεθούν για την βαμβακοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της δράσης «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους συλλογικούς φορείς που είναι καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) και άλλους συλλογικούς φορείς, του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 και έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην παραγωγή βαμβακιού για την καλλιεργητική περίοδο 2023, να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης.

Το υπομέτρο 3.1 αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας. 

Η πρόσκληση αφορά το σύστημα ποιότητας AGRO 2 ειδικά για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 του συστήματος και η παρεχόμενη στήριξη αφορά τη δραστηριότητα της παραγωγής βαμβακιού. 

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 41 εκατομμύρια € και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 12-10-2023 έως 31-10-2023 (ώρα 13:00).

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στη δράση πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και στη συνέχεια να υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης, ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών και το ύψος της μεταβάλλεται ανάλογα με το μέγεθος της «ομάδας γεωργών» (αριθμός μελών/γεωργικών εκμεταλλεύσεων).

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr , του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.ΠΗΓΉ:  ertnews.gr

Σχόλια