Bayer : Προχωρά σε καινοτόμες δράσεις που διαμορφώνουν το βιώσιμο μέλλον της γεωργίας

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στον δρόμο προς την πράσινη μετάβαση είναι να διασφαλίσει το ...


Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα στον δρόμο προς την πράσινη μετάβαση είναι να διασφαλίσει το βιώσιμο μέλλον της γεωργίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας, ο αγροτικός τομέας καλείται να συμβαδίσει με τις επιταγές της εποχής, με την ανάγκη για στροφή σε πρακτικές που κάνουν το αύριο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη, βιώσιμο.

Υπό την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη νέα ΚΑΠ, αλλά και με τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογική πρόοδος, η προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών είναι πρωτεύουσας σημασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Bayer, με ηγετική παρουσία στον τομέα της αγροτικής παραγωγής παγκοσμίως, έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ζωής των αγροτικών κοινοτήτων.


Η τεχνολογία δίνει ώθηση στη μετάβαση προς τη βιώσιμη γεωργία

Καθώς, ουσιαστικά, βρισκόμαστε σε διαδικασία μετάβασης προς τη βιωσιμότητα, η τεχνολογία αναλαμβάνει ρόλο «καταλύτη», οδηγώντας τις εξελίξεις. Παράλληλα με τη μετάβαση προς βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, πραγματοποιείται στον αγροτικό τομέα και η μετάβαση από τη συμβατική γεωργία στη γεωργία ακριβείας. Η σύγχρονη αγροτική παραγωγή μπορεί να αξιοποιήσει τεχνολογίες αιχμής, την τεχνητή νοημοσύνη και τη λεγόμενη γεωργία ακριβείας, καθώς, πλέον, δεδομένα που αφορούν στις καλλιέργειες είναι διαθέσιμα εύκολα και άμεσα στον αγρότη.

Με απλά λόγια, ο αγρότης μπορεί να γνωρίζει πότε ακριβώς και πόσο πρέπει να ποτίσει τη σοδειά του ή πόσο πρέπει να λιπάνει το έδαφος χωρίς να σπαταλά πόρους, οικονομικούς και φυσικούς, μειώνοντας τον αντίκτυπο της γεωργίας στο περιβάλλον και στο κλίμα και το κόστος παραγωγής για τους αγρότες.

Υπό αυτό το πρίσμα, της τεχνολογικής εξέλιξης ταυτόχρονα με την ανάγκη πράσινης μετάβασης, συντάχθηκε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που αφορά στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork) για ταχύτερη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα τροφίμων. Ουσιαστικά βάσει όσων ορίζει η ΚΑΠ 2023-2027, η αγροτική παραγωγή βρίσκεται υπό καθεστώς αλλαγής προς την υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων, βιώσιμων πρακτικών, σε όλα τα στάδια.


Οι πρωτοβουλίες της Bayer για το βιώσιμο μέλλον της γεωργίας

Για τη Bayer, μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον κόσμο και η μοναδική με ενασχόληση στην Υγεία και τη Γεωργία, η μετάβαση στη βιώσιμη γεωργία γίνεται στοίχημα για «να παράγουμε περισσότερα και ποιοτικότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα».

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer στην Ελλάδα ήδη υλοποιεί πρωτοβουλίες για την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων με λιγότερους πόρους, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ώστε ο αγρότης σήμερα να μπορεί να διαχειρίζεται ολοκληρωμένα τους «εχθρούς» στο χωράφι, περιορίζοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με όφελος για τον ίδιο και το περιβάλλον.

Προσεχώς, στην Ελλάδα έρχεται επίσης το «Bayer Forward Farming», ένα πρόγραμμα κατά το οποίο η εταιρεία συνεργάζεται με ανεξάρτητους αγρότες για την ενσωμάτωση «έξυπνων» πρακτικών για το κλίμα αλλά και η πρωτοβουλία «Bayer Carbon» που αφορά στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, μέσω της αποθήκευσής τους στο έδαφος, που ως γνωστόν αποτελεί ύψιστης σπουδαιότητας «δεξαμενή» για τον σκοπό αυτό.

Με προτεραιότητα στον άνθρωπο, ο αγρότης στο επίκεντρο

Είναι σαφές πως για να προχωρήσει η πραγματική και ουσιαστική μετάβαση της γεωργίας στην πράσινη εποχή, κρίσιμο ζήτημα είναι η κατανόηση της αναγκαιότητας και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα επιτευχθεί από τον άνθρωπο, τον αγρότη. Η Bayer, πράγματι, φέρνει τον ίδιο τον αγρότη στο επίκεντρο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Έτσι, με σκοπό τη μείωση της σπατάλης φυσικών πόρων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργικής δραστηριότητας, έχουν δημιουργηθεί συστήματα και πλατφόρμες όπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα BayG.A.P., που υποστηρίζει τους αγρότες και προωθεί την Ορθή Γεωργική πρακτική σε όλο τον κόσμο και το Climate FieldView™, ένα εργαλείο που απευθύνεται στους παραγωγούς που καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση, εφαρμόζεται και στην Ελλάδα το μοντέλο Food Chain Partnership, κατά το οποίο χτίζονται συνεργασίες μεταξύ της Bayer με παραγωγούς και όλους τους εμπλεκομένους στην αλυσίδα τροφίμου, με στόχο την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Συμβαδίζοντας με τις αρχές της αειφορίας, άνθρωποι της Bayer βρίσκονται στο πεδίο, αφουγκράζονται τους παραγωγούς και τις ανάγκες τους και προσφέρουν λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες και στη βιωσιμότητα, στην καινοτομία και τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Κατόπιν, η Bayer αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των παραγωγών και των εταιρειών τροφίμων, που αναζητούν βιώσιμα προϊόντα για να καλύψουν τη ζήτηση του καταναλωτικού κοινού, διευκολύνοντας και τα δύο μέρη να ανταπεξέλθουν στις καινούριες προκλήσεις.


Στον δρόμο για το αύριο, η βιωσιμότητα είναι ο στόχος που θέλουμε να επιτύχει η ανθρωπότητα. Οι πρωτοβουλίες και οι δεσμεύσεις της Bayer προς τη βιώσιμη γεωργία, δίνουν ελπίδα και όραμα στους παραγωγούς παγκοσμίως και στη χώρα μας, πως ένας εναλλακτικός, βιώσιμος και αποδοτικός τρόπος είναι εφικτός, για να είναι το μέλλον όλων μας πιο πράσινο.


πηγή:  Newsbomb 

Σχόλια