Η ΕΛΣΤΑΤ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δραματική συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα

Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συρρικνώνεται ραγδαία με ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις. ...


Ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συρρικνώνεται ραγδαία με ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή μεταξύ των ετών 2009 -2020 μειώθηκαν: το 24,1% καλλιεργούμενης έκτασης, το 28,3% του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφίας και το 25,3% των εκμεταλλεύσεων μελισσοκομίας.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση είναι οριζόντια σε όλες τις καλλιέργειες (αροτραίες, δενδρώδεις, σταφιδάμπελα, θερμοκήπια, αρδεύσιμες, βιολογικές κ.λπ.) ενώ αύξηση 1,6% σημειώνει μόνο ο αριθμός των πουλερικών παρά τη μείωση των εκμεταλλεύσεων του κλάδου της πτηνοτροφίας κατά 70%.

Αναλυτικά από το 2009 μέχρι το 2020 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μειώθηκαν από 3,3 εκατ. σε 2,5 εκατ. στρέμματα. Το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφίας μειώθηκε από 1.120.608 σε 802.837 ζώα και στη μελισσοκομία οι κυψέλες από 138.390 σε 120.224.


Με δεδομένο ότι πολλοί γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι είναι μεσήλικες και ηλικιωμένοι, δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί περαιτέρω καθώς δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για στροφή των νέων στον πρωτογενή τομέα. 

Τα κίνητρα που δίνει το κράτος για την προσέλκυση νέων αγροτών προφανώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα παραπάνω δραματικά στοιχεία και για αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθούν με βάση τα νέα δεδομένα που προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες του περασμένου αιώνα. 

Το κράτος μεταξύ άλλων θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τους λόγους εγκατάλειψης των αρδευόμενων εκτάσεων, της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και των θερμοκηπίων που κάτω από… ευρωπαϊκές συνθήκες θα μπορούσαν να προσφέρουν ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς.

Αναλυτικά στοιχεία για την καταστροφική πορεία του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζονται στους πίνακες:


Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση


Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση

 

2009

2020

Μεταβολή (%)

Αριθμός εκμεταλλεύσεων

93.187

68.576

-26,4%

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (στρέμματα)

3.369.301

2.558.637

-24,1%

Εκμεταλλεύσεις με αρδευθείσες εκτάσεις

54.766

38.975

-28,8%

Αρδευθείσες εκτάσεις (στρέμματα)

926.004

798.288

-13,8%

 

Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης , κατά βασικές κατηγορίες χρήσης (στρέμματα)

 

2009

2020

Μεταβολή (%)

Αροτραίες  καλλιέργειες

346.063

244.299

-29,4%

Αμπέλια και σταφιδάμπελα

212.144

150.533

-29%

Δενδρώδεις καλλιέργειες

2.126.296

1.818.893

-14,5%

Θερμοκήπια

3.903

3.400

-12,9%

Λοιπές εκτάσεις

680.893

341.510

-49,8%

 

Κατανομή των εκμεταλλεύσεων, κατά βασικές κατηγορίες χρήσης

 

2009

2020

Μεταβολή (%)

Αροτραίες  καλλιέργειες

12.139

6.855

-43,5%

Αμπέλια και σταφιδάμπελα

17.855

10.556

-40,9%

Δενδρώδεις καλλιέργειες

88.892

65.705

-26,1%

Θερμοκήπια

798

644

-19,3%

Λοιπές εκτάσεις

24.424

20.601

-15,7%

 

Εκμεταλλεύσεις με ζώα, κατά είδος ζώου

 

2009

2020

Μεταβολή (%)

Βοοειδή

903

514

-43,1%

Προβατοειδή

8.198

4.001

-51,2%

Αιγοειδή

8.203

3.563

-56,6%

Χοίροι

1.278

334

-73,9%

Πουλερικά

23.168

6.856

-70,4%

  

Αριθμός ζώων, κατά είδος

 

2009

2020

Μεταβολή (%)

Βοοειδή

17.005

16.403

-3,5%

Προβατοειδή

508.201

354.190

-30,3%

Αιγοειδή

517.081

365.201

-29,4%

Χοίροι

78.321

67.043

-14,4%

Πουλερικά

1.368.105

1.390.470

1,6%

 

Βιολογική γεωργία

 

2009

2020

Μεταβολή (%)

Εκμεταλλεύσεις

2.455

1.457

-40,7

Εκτάσεις (στρέμματα)

164.583

109.269

-33,6

 

Βιολογική κτηνοτροφία: αριθμός ζώων , κατά είδος

 

2009

2020

Μεταβολή (%)

Βοοειδή

960

793

-17,4%

Προβατοειδή

5.611

4.855

-13,5%

Αιγοειδή

11.720

6.205

-47,1%

Χοίροι

380

16

-95,8%

Πουλερικά

101.632

15.892

-84,4%

 

Μελισσοκομία

 

2009

2020

Μεταβολή (%)

Εκμεταλλεύσεις

1.303

973

-25,3%

Κυψέλες

138.390

120.224

-13,1%
Σχόλια