Βόρειο Αιγαίο : Επαγρύπνηση μετά την εμφάνιση ευλογιάς των προβάτων στα τουρκικά παράλια

Δυο πρωτογενής εστίες ευλογιάς προβάτων και αιγών εντοπίστηκαν στα τουρκικά παράλια απέναντι από τη Λέσβο, μέσω του συστήματος ADIS της Ευρω...
Δυο πρωτογενής εστίες ευλογιάς προβάτων και αιγών εντοπίστηκαν στα τουρκικά παράλια απέναντι από τη Λέσβο, μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η διεύθυνση κτηνιατρικής Λέσβου εφιστά την προσοχή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, λόγω της εγγύτητας των εστιών και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία.

«Δεν θέλουμε να πανικοβάλουμε τον κόσμο, θέλουμε να τον ενημερώσουμε για να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας», σημείωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Πανάγος Κουφέλος. Ανάλογα μέτρα έχουν ζητηθεί να ληφθούν και στις πύλες εισόδου, σε αεροδρόμια και λιμάνια, είπε ο κ. Κουφέλος.


Ζωονόσοι στο παρελθόν έχουν ταλαιπωρήσει και έχουν κοστίσει στην αγροτική οικονομία του νησιού και των παραγωγικών μονάδων και η διεύθυνση κτηνιατρικής παραθέτει τα μέτρα που οφείλουν να λάβουν οι παραγωγοί τόσο για την πρόληψη αλλά και για τον έλεγχο του κοπαδιού και τις κινήσεις που πρέπει να ακολουθηθούν αν διαπιστωθεί προσβολή.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι :

– Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

– Α̟πολυμαντική τάφρος για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

– Τακτικός καθαρισμός και α̟πολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξο̟πλισμού.

– Α̟ποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτό̟πους ̟ που έχουν έρθει σε ε̟παφή με άλλες εκμεταλλεύσεις.

– Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων ̟που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά την μεταφορά ζώων και προϊόντων.

– Περιορισμός των ανθρώπων ̟που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη ̟προσοχή σε όσους έρχονται σε ε̟παφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις αιγο̟προβάτων.

– Καθαρισμός και α̟πολύμανση των υ̟ποδημάτων των ανθρώ̟πων ̟που εισέρχονται και εξέρχονται α̟πό την εκμετάλλευση.

– Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε ̟περιορισμό α̟πό τα υπόλοιπά ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ημέρες.

– Έλεγχος της ̟προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών ̟που χρησιμο̟ποιούνται.

– Α̟πομάκρυνση εστιών ρύ̟πανσης και λιμναζόντων υδάτων ̟που ευνοούν την προσέλκυση εντόμων.

– Α̟πεντόμωση και μυοκτονία στις εγκαταστάσεις.

– Καταπολέμηση εξω̟παράσιτων και χρήση εντομοαπωθητικών.

– Να μην χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και αντικείμενα προερχόμενα από άλλες εκμεταλλεύσεις.

– Αποφυγή ̟προμήθειας εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων για τις εκμεταλλεύσεις από την Τουρκία.

– Να μην επιτρέπεται σε άτομα ̟που έχουν επισκεφτεί ̟πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή με ζώα.

– Προμήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Επιπλέον οι κάτοικοι των νησιών ̟που επισκέπτονται την Τουρκία και μεταβαίνουν σε αγροτικές, ̟περιοχές κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με τα ζώα και να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή με ζώα των ευαίσθητων

ειδών, θα ̟πρέ̟πει για τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την επιστροφή τους, να μην έρθουν σε επαφή με ζώα.

Πώς θα καταλάβουμε οι κτηνοτρόφοι έγκαιρα αν τα ζώα τους έχουν κολλήσει ευλογιά ;

1.Εξετάζουμε κάθε μέρα τα ζώα μας (κυρίως τα πρόβατα αλλά και τα γίδια)

► στο κεφάλι και το πρόσωπο

► στην κοιλιά

► στους μαστούς

► στις μασχάλες

► στα γεννητικά όργανα

► στη βάση και το εσωτερικό της ουράς

► το μέσα μέρος των μηρών

► κάθε άλλο άτριχο μέρος του σώματος

2. Εξετάζουμε τακτικά και προσεκτικά τα ζώα μας (κυρίως τα πρόβατα αλλά και τα γίδια) στο κεφάλι ,στο πρόσωπο , στην κοιλιά, στους μαστούς, στις μασχάλες, στα γεννητικά όργανα, στη βάση της ουράς, το μέσα μέρος των μηρών (μπούτια)και σε κάθε άλλο μέρος του σώματος που δεν έχει τρίχωμα και ψάχνουμε στο δέρμα για:

•Κοκκινίλες (κόκκινες κηλίδες )

•Σπυριά, συνήθως κόκκινα, με μέγεθος από φακής έως ρεβυθιού (βλατίδες)

•Στρογγυλά μαύρα κάπαλα (εφελκίδες)

•Ανοιχτές πληγές, συνήθως στρογγυλές (έλκη).

3. Αν παρατηρήσουμε κάτι από τα παραπάνω σε ένα ή περισσότερα ζώα ειδοποιούμε αμέσως τους Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των κτηνιάτρων της Υπηρεσίας .

Τι πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε την μετάδοση της ευλογιάς στην ε-κτροφή μας ;

•Πάντα συμβουλευόμαστε από πριν την τοπική κτηνιατρική αρχή της περιοχής μας αν πρόκειται να αγοράσουμε ζώα, ζωοτροφές ή άλλα υλικά (π.χ. στρωμνή) που θα χρησιμοποιήσουμε στην εκτροφή μας

•Αποφεύγουμε να επισκεπτόμαστε άλλες εκτροφές αιγοπροβάτων ή να επιτρέπουμε επισκέπτες στην δική μας εκτροφή.

•Δεν δανειζόμαστε εργαλεία και υλικά ούτε κριάρια ή τράγους από άλλες εκτροφές.

• Ενημερώνουμε τις κτηνιατρικές αρχές αν διαπιστώσουμε παράνομες ή ύποπτες μετακινήσεις ζώων.

•Ασφαλίζουμε την είσοδο του στάβλου μας ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα ά-τομα όταν λείπουμε.

•Λειτουργούμε απολυμαντικό ποδόλουτρο στην είσοδο του στάβλου.

Γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνονται αμέσως οι δημόσιες υπηρεσίες κάθε φορά που υπάρχει υποψία Ευλογιάς;

Όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε την ευλογιά και πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα τόσο περισσότερο μειώνουμε τον κίνδυνο εξάπλωσης της αρρώστιας σε γειτονικά κοπάδια και γειτονικές περιοχές. Για το λόγο αυτό η δήλωση της νόσου είναι υποχρεωτική και από το νόμο.

Το Τμήμα Υγειας Ζώων της Δι/νσης Κτηνιατρικής είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για σχετική πληροφορία με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή της Νόσου στα τηλέφωνα 2251047427 και 2251042236 .

πηγή:ertnews.gr

Σχόλια