Οδηγίες διαχείρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εκτέθηκαν ή είναι ακόμη εκτεθειμένες σε λιμνάζοντα ύδατα στις πλημμυρισμένες περιοχές

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους- κατόχους καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, επιχειρή...


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους- κατόχους καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, επιχειρήσεων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, χώρων αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων, σχετικά με τη διαχείριση των συσκευασιών των σκευασμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εκτέθηκαν ή είναι ακόμη εκτεθειμένες σε λιμνάζοντα ύδατα στις πλημμυρισμένες περιοχές για τις εξής ενέργειες:

Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω συσκευασίες: 
  • Μη χρησιμοποιημένες συσκευασίες αδιαπέραστες από το νερό αλλά με αλλοιωμένη ετικέτα. Χρησιμοποιημένες συσκευασίες που εκτέθηκαν στο νερό. 
  • Συσκευασίες με υλικό διαπερατό από το νερό (χάρτινη εξωτερική συσκευασία με το γεωργικό φάρμακο σε μορφή σκόνης σε πλαστικό σακουλάκι, κλπ).

Οι παραπάνω συσκευασίες θα συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένους χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση και με επαρκή εξαερισμό, με σκοπό την τελική τους διάθεση σε αδειοδοτημένους αποδέκτες (φορείς διαχείρισης αποβλήτων), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον χειρισμό τους, οι ανωτέρω συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα χημικά απόβλητα, γι’ αυτό και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέσα προσωπικής προστασίας των ατόμων που τα συλλέγουν ή τα μεταφέρουν. 

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (γάντια νιτριλίου, φόρμα μιας χρήσης, μάσκες), τα οποία αναγράφονται και στα τεχνικά δελτία ασφαλείας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε σκευάσματα που είναι υποκαπνιστικά ή ενεργοποιούνται σε διάλυση με νερό και δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το νερό, προκαλώντας άμεσο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων. 

Ενδεχόμενη διασπορά τους στο περιβάλλον θα αποτελέσει κίνδυνο για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον. 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων και βιοκτόνων δεν πρέπει να διοχετευθεί στα λιμνάζοντα νερά, στην ύπαιθρο ή στο νερό των ποταμών. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον ΕΣΥΦ θα διαθέτει τις προσεχείς μέρες κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για τη διαδικασία συλλογής των συσκευασιών. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την ΠΕ Λάρισας να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2413-511143 και 2413-511119.


Σχόλια