ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Μελισσοκομία στο ΚΕΚ Ιωαννίνων για ωφελούμενους του θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Άρχισε το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ στη Μελισσοκομία. Πρόκειται για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτι...


Άρχισε το νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ στη Μελισσοκομία. Πρόκειται για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Μελισσοκομίας» το οποίο έχει συνολική διάρκεια 295 ωρών και το οποίο απευθύνεται σε 17 ωφελούμενους του θεραπευτικού προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ και υλοποιείται μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα είναι ικανοί να εκτρέφουν – διαχειρίζονται το μελίσσι και να παράγουν ποιοτικά μελισσοκομικά προϊόντα, να κατανοούν τη σημασία και την αξία της τυποποίησης, να γνωρίζουν τους μηχανισμούς προώθησης του προϊόντος στην αγορά, να εντοπίζουν πηγές χρηματοδότησης για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες, να εφαρμόζουν καλές πρακτικές πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, να συνεργάζονται και να υιοθετούν πρότυπη επαγγελματική συμπεριφορά.


πηγή: ertnews.gr

Σχόλια