Μαγνησία: Δ.Κουρέτας προς Περιφέρεια: “Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κοπής δένδρων στον Βόλο;

Να γνωστοποιήσει η Περιφέρεια, εάν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την κοπή δένδρων, τις τελευταίες μέρες, σε περιοχές του Βό...


Να γνωστοποιήσει η Περιφέρεια, εάν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την κοπή δένδρων, τις τελευταίες μέρες, σε περιοχές του Βόλου (κυρίως εντός του χειμάρρου Κραυσίδωνα) ζητεί ο νέος περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Όπως μάλιστα, αναφέρει, το άρθρο 3 του ν. 4964/2022 που επικαλείται η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το έγγραφο της προς το Δασαρχείο Βόλου ορίζει ότι:

“α) Έργα και δραστηριότητες που απαιτούνται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), εάν η εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει δυσμενείς συνέπειες στους σκοπούς του έργου και της δραστηριότητας. Η εκτίμηση της συνδρομής των προϋποθέσεων εξαίρεσης γίνεται με την υποβολή αίτησης από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, που συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η οποία αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών.”

Σύμφωνα με τα παραπάνω -τονίζει ο κ. Κουρέτας – για να γίνει η κοπή των δέντρων απαραίτητη προϋπόθεση είναι: 1. Η υποβολή έκθεσης τεκμηρίωσης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εξαίρεσης από τον φορέα του έργου που θα συνοδεύει την αίτηση δηλαδή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και 2. Έγκριση της αίτησης από την αρμόδια αρχή δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Συνεπώς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εάν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ή όχι.πηγή:ertnews.gr

Σχόλια