Αγρότες: Μέσα στον Οκτώβριο θα χορηγηθεί η προκαταβολή της επιδότησης

Μέσα στον Οκτώβριο θα χορηγηθεί η προκαταβολή της επιδότησης  Το αργότερο στις 28 Οκτωβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η ...


Μέσα στον Οκτώβριο θα χορηγηθεί η προκαταβολή της επιδότησης 
Το αργότερο στις 28 Οκτωβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η προκαταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων του πρωτογενή τομέα.

Προχθές υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς για την πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου θα μπορούν οι παραγωγοί να προσθαφαιρέσουν δράσεις των eco-schemes (νέο πρασίνισμα) στη δήλωση ΟΣΔΕ σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων θα γίνονται μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. 

Ο Οργανισμός ενημερώνει επίσης πως οι παραγωγοί μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγές στην αίτηση ενίσχυσης μετά από ευρήματα των ελέγχων με παρακολούθηση εκτάσεων (monitoring), ενώ επιτρέπεται η προσθαφαίρεση συνδεδεμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 15 Οκτωβρίου.Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει μεταξύ άλλων:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (MONITORING)

Οι γεωργοί εφόσον ενημερωθούν από σχετική εφαρμογή εντός της ΕΑΕ 2023 αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου με παρακολούθηση εκτάσεων (MONITORING - AMS), θα μπορούν να προβαίνουν για όλα τα αγροτεμάχιά τους, ανεξαρτήτως σήμανσης που έλαβαν (πράσινα, κόκκινα), στις εξής αλλαγές:

α. αλλαγή της θέσης υφιστάμενου αγροτεμαχίου

β. τροποποίηση της γεωμετρίας υφιστάμενου αγροτεμαχίου

γ. κατάτμηση αγροτεμαχίου (π.χ. ένα υφιστάμενο αγροτεμάχιο να "σπάσει" σε δυο)

δ. διαγραφή αγροτεμαχίου

ε. αφαίρεση αιτήματος ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

στ. αφαίρεση αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη, εκ νέου, αγροτεμαχίου που δεν αφορά το ανωτέρω σημείο (γ).


Συστήνεται ωστόσο οι παραγωγοί ή οι χρήστες της ΕΑΕ 2023 να μην προβαίνουν σε αλλαγές για τα αγροτεμάχια που έλαβαν "πράσινη" σήμανση.

Εφόσον γνωστοποιηθεί στον γεωργό ότι περιλαμβάνεται σε δείγμα επιτόπιου ελέγχου που αφορά σε εκτάσεις (πλην εκείνης του βάμβακος, αραβοσίτου και ρυζιού), δεν θα επιτρέπεται καμία από τις παραπάνω αλλαγές.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Επιτρέπεται η προσθαφαίρεση οικολογικών σχημάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις (μέχρι 18 Οκτωβρίου 2023).

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Επιτρέπεται η προσθαφαίρεση συνδεδεμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μέχρι 15 Οκτωβρίου 2023)

Επίσης επιτρέπονται:

Οι αλλαγές ποικιλίας (μέχρι 18 Οκτωβρίου 2023)

Η ένταξη σε ομάδα παραγωγών ή/και σε αγροτικό συνεταιρισμό (μέχρι 18 Οκτωβρίου 2023)

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Για τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων 2023 σας ενημερώνουμε τα εξής:

Ο μεταβιβαστής κάνει αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν χρειάζεται να επισυνάψει παραστατικά παρά μόνο αν ενημερωθεί ότι είναι σε δείγμα ελέγχου, η αίτηση οριστικοποιείται και παίρνει πρωτόκολλο ενώ στη συνέχεια ο αποδέκτης μέσω του gov.gr (eae2023.opekepe.gov.gr) κάνει την αποδοχή προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταβίβαση.

Υπάρχει μια περιοδική ενημέρωση του gov.gr (υφίσταται υστέρηση στους χρόνους ενημέρωσης μεταξύ καταχώρησης και εμφάνισης) και θα πρέπει να ελέγχεται καθημερινά από τους ενδιαφερόμενους.

Η υποβολή των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων και η αποδοχή αυτών θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2023.Σχόλια