Θεσσαλία: Οι προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συγκομιδής ακτινιδίων λόγω της κακοκαιρίας Daniel

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Λάρισας ενημερώνει, ότι στις 29-09-2023 από τη Διεύθυνση Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑ...


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Λάρισας ενημερώνει, ότι στις 29-09-2023 από τη Διεύθυνση Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκε απόφαση για κατ’ εξαίρεση συγκομιδή ακτινιδίων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες, στις οποίες έχει περιέλθει η καλλιέργεια των ακτινιδίων, λόγω της κακοκαιρίας Daniel.


Σύμφωνα με την απόφαση η συγκομιδή θα πραγματοποιείται μόνο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συγκομιδής ακτινιδίων θα αφορά μόνο στα πλημμυρισμένα αγροτεμάχια της συγκεκριμένης καλλιέργειας. 
  • Δεν θα συγκομίζονται ακτινίδια που φέρουν φερτά υλικά και λάσπες. 
  • Η συγκομιδή θα γίνει με επίβλεψη της οικείας ΔΑΟ. 
  • Τα συγκομισμένα ακτινίδια των εν λόγω εκτάσεων θα παραμείνουν δεσμευμένα σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους υπό την ευθύνη της οικείας ΔΑΟ τουλάχιστον μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2023. 
  • Η αποδέσμευσή τους θα καταστεί δυνατή κατόπιν ελέγχων από τις ΔΑΟ στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκονται οι αποθηκευτικοί χώροι των δεσμευμένων ακτινιδίων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί εμπορίας της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας (τήρηση των απαιτήσεων ωρίμασης). 
  • Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού περί αποδοχής της διαδικασίας που προβλέπεται από την συγκεκριμένη απόφαση. 
  • Καλούνται σύμφωνα με τα παραπάνω όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρήσουν πιστά τις προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία του ποιοτικού προϊόντος της περιοχής μας.

πηγή:ertnews.gr

Σχόλια