Πανελλήνια Ένωση Φορέων Αγροτικών Υπηρεσιών (ΠΕΦΑΣΥ): Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ευθύνεται για ζημιές παραγωγών...

Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Αγροτικών Υπηρεσιών (ΠΕΦΑΣΥ) απέστειλε εξώδικη γνωστοποίηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσ...


Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Αγροτικών Υπηρεσιών (ΠΕΦΑΣΥ) απέστειλε εξώδικη γνωστοποίηση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στην οποία τονίζει ότι θα προχωρήσει σε οχλήσεις και δικαστικές προσφυγές, αν δεν λυθεί το πρόβλημα των τεχνικών προβλημάτων που ταλανίζουν την ομαλή ροή του έργου των μελών της.

Στην εξώδικη γνωστοποίηση, η ΠΕΦΑΣΥ αναφέρει ότι έχει ενημερώσει επανειλημμένα τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα προβλήματα αυτά, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική λύση. Τα προβλήματα αυτά αφορούν τις εξής δέκα κατηγορίες:
  • Ασφάλεια δεδομένων και παράλληλες εφαρμογές
  • Βασική Ενίσχυση
  • Αναδιανεμητική Ενίσχυση
  • Προγράμματα του ΠΑΑ
  • Συνδεδεμένες ενισχύσεις
  • Οικολογικά Σχήματα
  • Monitoring
  • Διασταυρωτικοί έλεγχοι & Διασταυρωτικοί πληρωμών
  • Απουσία Καρτελών για Προσθήκη Δεδομένων
  • Απουσία Επιπρόσθετου Θεσμικού Πλαισίου
Η ΠΕΦΑΣΥ τονίζει ότι η μη κοινοποίηση στα ΚΥΔ των διασταυρωτικών ελέγχων έχει ως αποτέλεσμα την μη αποσφαλμάτωση των αιτήσεων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ζημία για τους παραγωγούς. Σε αυτή την περίπτωση, η ΠΕΦΑΣΥ αποποιείται κάθε ευθύνης και μεταβιβάζει την ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στους αρμοδίους υπαλλήλους του.

Η ΠΕΦΑΣΥ δηλώνει ότι αν τυχόν επέλθει οποιαδήποτε ζημία στα μέλη της ή στους πελάτες τους, θα διεκδικήσει την όποια ζημία δικαστικώς.


Η εξώδικη γνωστοποίηση της ΠΕΦΑΣΥ αποτελεί μια ένδειξη της δυσαρέσκειας του αγροτικού κόσμου για την κατάσταση που επικρατεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αγρότες ζητούν εδώ και μήνες την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, αλλά οι εξαγγελίες του Οργανισμού δεν έχουν τηρηθεί.

Θα πρέπει να δούμε αν η απειλή της ΠΕΦΑΣΥ θα έχει αποτέλεσμα και ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει στην άμεση επίλυση των προβλημάτων.
Σχόλια