Μανόλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ) : Ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο: Θέσεις-προτάσεις προοπτικής & ανάπτυξης

Άρθρο Μανόλη Χνάρη, Βουλευτή Ρεθύμνου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην εφημερίδα Τα Νέα Ο πρωτογενής τομέας διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρό...


Άρθρο Μανόλη Χνάρη, Βουλευτή Ρεθύμνου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην εφημερίδα Τα Νέα

Ο πρωτογενής τομέας διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας λόγω της συνεισφοράς του τόσο στην ανάπτυξη του ΑΕΠ όσο και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης


Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζοντας από πολύ νωρίς την κρισιμότητα του αγροτικού τομέα στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας, τον έχει διαχρονικά θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητες του.

Με γνώμονα τα ανωτέρω, οι προτάσεις και οι θέσεις μας ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του αγροτικού κόσμου και αποσκοπούν στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Τα δισεπίλυτα προβλήματα του αγροτικού κόσμου που χρήζουν άμεσης νομοθετικής παρέμβασης είναι πολλά.

Πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, συνιστά η αναθεώρηση του Στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ, κατόπιν διαβούλευσης της με τους αγρότες και τους αρμόδιους φορείς, προς αποφυγή επανάληψης των αστοχιών της Κυβέρνησης, που προσφάτως οδήγησαν στη μικρότερη ιστορικά πληρωμή προκαταβολής βασικής ενίσχυσης των τελευταίων ετών.

Μία Κυβέρνηση, η οποία δεν κατάφερε να εφαρμόσει ακόμα και αυτά που η ίδια ψήφισε, τόσο με την εσωτερική σύγκλιση η οποία σταδιακά έπρεπε να γίνει μέχρι το 2027 όσο και με τα οικολογικά σχήματα, τα οποία πρακτικά καθίστανται ανεφάρμοστα και χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των συγκεκριμένων ενισχύσεων.

Μείζον πρόβλημα αποτελεί σε όλη τη χώρα και η έλλειψη εργατών γης. Τα τελευταία χρόνια επιφορτισμένοι με τέτοιου είδους εργασίες ήταν κυρίως αλλοδαποί, παράτυπα μετανάστες, οι οποίοι όμως εγκατέλειψαν τη χώρα μας, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι νομιμοποίησης της παραμονής των παράτυπων αλλοδαπών που απασχολούνται ως εργάτες γης, όπως επίσης και να στελεχωθούν και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Πρεσβειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Επίσης, βασική προτεραιότητα μας συνιστά και η αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη ο επανασχεδιασμός του συστήματος ασφάλισης λαμβανομένου υπόψη των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Επιπλέον, απαιτείται και η άμεση δημιουργία ενός Οργανογράμματος σε συνδυασμό με προσλήψεις προσωπικού συγχρόνως με την ψηφιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών.

Καίριας σημασίας ζήτημα, αποτελεί και η αύξηση του κόστους παραγωγής. Τα καύσιμα, το ενεργειακό κόστος, τα γεωργικά εφόδια και οι ζωοτροφές έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το κόστος καθημερινότητας των αγροτικών νοικοκυριών.

Η κατάργηση του ειδικού φόρου πετρελαίου όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, και η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων αγροτών, θα μπορούσαν να συμβάλλουν καταλυτικά στην ανακούφιση των παραγωγών.

Η διαχρονικά άρρηκτη σχέση και ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με τον αγροτικό κόσμο παραμένει αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο.

Πρόθεση της παράταξης μας αποτελεί ο πρωτογενής τομέας μέσα από ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο.

Σχόλια