Γ.Π.Α. : Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής πρακτικής

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής πρακτικής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Πατήστε εδ...


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής πρακτικής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.


Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ


ΠΗΓΉ:esos.gr

Σχόλια