Ερώτηση Βουλευτών ΠΑΣΟΚ για το Εγγειοβελτιωτικό έργο της Φωκίδας & το Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδος Μόρνου

Ερώτηση Βουλευτών ΠΑΣΟΚ για το Εγγειοβελτιωτικό έργο της Φωκίδας με τον τίτλο: Δίκτυο ανοικτών διωρύγων  ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. υπουργούς Αγ...


Ερώτηση Βουλευτών ΠΑΣΟΚ για το Εγγειοβελτιωτικό έργο της Φωκίδας με τον τίτλο: Δίκτυο ανοικτών διωρύγων 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λ. Αυγενάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θ. Σκυλακάκη και Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χ. Σταϊκούρα

Θέμα: Το ζήτημα του Εγγειοβελτιωτικού έργου στην περιοχή της Φωκίδας με τον τίτλο: «Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδος Μόρνου» και η αγωνία των αγροτών της περιοχής.

Κύριοι Υπουργοί,

Το έργο «Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδος Μόρνου», το οποίο ξεκίνησε το 2006 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ανάδοχο την κατασκευαστική εταιρεία Τ.Ε.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. 

Το έργο κόστους περίπου 15 εκ. ευρώ, θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία. Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι το Υπουργείο επιδεικνύει ανεξήγητη ολιγωρία και προκλητική αδιαφορία για ένα τόσο σημαντικό έργο, στην περιοχή της Φωκίδας. 

Το έργο περιλάμβανε: τρία αντλιοστάσια, μια δεξαμενή, τους (σωληνωτούς) αγωγούς μεταφοράς νερού στη δεξαμενή, την αγροτική οδοποιία, τις αποστραγγιστικές χωμάτινες τάφρους και τις σκυροδετημένες αρδευτικές διώρυγες. Παράλληλα προβλεπόντουσαν τα υποέργα: 

«Τοπογραφικές εργασίες αναδασμού» (υλοποίηση από την Π.Ε. Φωκίδας), «Συστηματοποιήσεις εδαφών-ισοπεδώσεις, «Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας» και άλλα μικρότερα υποέργα. Το 2011 συνυπογράφηκε από εκπρόσωπους του Υπουργείου, της αναδόχου εταιρείας και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Μόρνου το «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση» των παρακάτω τμημάτων του έργου: των τριών αντλιοστάσιων, της δεξαμενής, των αγωγών μεταφοράς νερού στη δεξαμενή και των αποστραγγιστικών χωμάτινων τάφρων.

Το 2015, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέλαβε να ολοκληρώσει το έργο, έπειτα από αίτημα του Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδος Μόρνου προς τον τότε περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννη. Προς τούτο, η Περιφέρεια κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2017, τεχνική πρόταση για ολοκλήρωση του έργου και πρόταση για συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης στη πεδιάδα του Μόρνου με προϋπολογισμό 6,5 εκ. ευρώ. 

Το συγκεκριμένο υποέργο έχει δημοπρατηθεί και ξεκίνησε πρόσφατα η κατασκευή του, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 2022 κατέθεσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόταση για κατασκευή αγωγού που θα έλυνε το πρόβλημα της έλλειψης στεγανότητας της δεξαμενής και της κεντρικής αρδευτικής διώρυγας. Η πρόταση αυτή, ύψους 2,2 εκ. ευρώ εγκρίθηκε αλλά ακόμα δεν έχει δημοπρατηθεί το σχετικό έργο. 

Για την ολοκλήρωση του όλου έργου απαιτούνται αρκετά συνοδευτικά υποέργα όπως, επίλυση θεμάτων προβληματικής αποστράγγισης και φαινομένων πλημμυρισμού, εφαρμογή του αναδασμού κλπ. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα έπρεπε έγκαιρα να είχε δρομολογήσει όλα εκείνα τα συνοδευτικά έργα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του όλου έργου. Αντ’ αυτού επιδεικνύει πρωτοφανή καθυστέρηση, αγνοώντας τα αιτήματα του Τ.Ο.Ε.Β. Μόρνου και των συλλόγων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ότι το 2017 γίνεται διάλυση της αρχικής εργολαβίας και το Υπουργείο, αρνείται να παραλάβει το έργο που κατασκεύασε η εταιρεία που αποχωρεί και που οι εργασίες της επιβλέπονταν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Για τα επόμενα έργα, χωματουργικά, ισοπεδώσεις κλπ. δεν έχει γίνει καν η σχετική μελέτη.

Τέλος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέβαλε αποζημιώσεις ηρτημένης σοδειάς στους καλλιεργητές, λόγω της μη καλλιέργειας ή της «υποκαλλιέργειας» των κτημάτων τους, για τα έτη 2007-2010. 

Από το 2017 η Γνωμοδοτική Επιτροπή για την απόδοση αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γνωμοδότησε, ότι, αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας πρέπει να δοθούν στους παραγωγούς για όλα τα έτη που μεσολάβησαν, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, μέχρι ολοκλήρωσης του έργου και για το σύνολο των κτημάτων, αρκεί να αποδεικνύεται η καλλιέργειά αυτών. Δεν υπάρχει όμως καμία απολύτως εξέλιξη για την καταβολή τους.

Επειδή το Εγγειοβελτιωτικό Έργο πεδιάδας Μόρνου πρέπει να λειτουργεί στο σύνολό του απαιτείται άμεσα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των υπολειπόμενων συνοδών υποέργων για την ολοκλήρωση του εκτελούμενου έργου της υπογειοποίησης του αρδευτικού δικτύου και του συνόλου του έργου.

Επειδή οι καλλιεργητές δικαιούνται να λάβουν τις αποζημιώσεις, λόγω της εκτέλεσης του έργου και της μη καλλιέργειας ή «υποκαλλιέργειας» των κτημάτων, τα αρμόδια όργανα της κυβέρνησης οφείλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα καταβάλλοντας τις απαιτούμενες αποζημιώσεις.

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοίΠότε θα γίνει από τις Υπηρεσίες Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης η παραλαβή του έργου φυσικού αντικειμένου «Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδος Μόρνου» που έχει εκτελεστεί έως το 2017;

Εναλλακτικά, αν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν προτίθεται να παραλάβουν το εκτελεσθέν έως το 2017 έργο, ποιες είναι οι νόμιμες διοικητικές και νομικές διαδικασίες ώστε να μπορέσει το έργο να συνεχίσει με τα απαιτούμενα υποέργα και η εκτέλεση και παραλαβή αυτών να μην αντιμετωπίζει διοικητικά και νομικά προβλήματα;

Ποια είναι η εξέλιξη των εργασιών για το υποέργο της μετατροπής του τρόπου άρδευσης σε κλειστό (σωληνωτό) δίκτυο, με τον τίτλο «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου» – προϋπολογισμού 6,5 εκ. ευρώ;

Θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του υποέργου με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης το τέλος του 2024;
Θα δημοπρατηθεί το υποέργο, κωδ. 4.3.1 Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης στεγανότητας της δεξαμενής και της κεντρικής αρδευτικής διώρυγας, προϋπολογισμού σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της Περιφέρειας 2,2 εκ. ευρώ ή θα επιλεγεί διαφορετική λύση;

Ποιος τελικά ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης έργου και υποέργων χωματουργικών, και ισοπεδώσεων για να φτάσουμε στον αναδασμό;

Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων παραγωγών από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για ηρτιμένη εσοδεία και πρόκειται ή όχι καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς;

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2023
  • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ
  • ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • ΧΝΑΡΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
  • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Σχόλια