ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Τώρα αναβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης!

Τομέας Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής Η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην υποβάθμιση της Περ...


Τομέας Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζοντας την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με συρρίκνωση των θεσμών της και μείωση των εκπαιδευτικών και των κονδυλίων.

Σε μια περίοδο που η χώρα μας δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται από καταστροφικές πυρκαγιές, από πρωτόγνωρες πλημμύρες, από καύσωνες - και εν μέσω μιας όλο και πιο έντονης Κλιματικής Κρίσης, η κυβέρνηση αγνοώντας την πραγματικότητα ψήφισε νόμο, που υποβαθμίζει την Π.Ε.

Ο νέος νόμος για την Παιδεία:

  • Μειώνει τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν σε «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» (Κ.Ε.Π.Α).
  • Συρρικνώνει δραματικά τις αρμοδιότητες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν ήδη μειωθεί και συγχωνευτεί με τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών.
  • Δεν προβλέπει χρηματοδότηση των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων.
  • Δεν προβλέπει χρόνο στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των σχολείων για Π.Ε. (έως 1 ώρα στο Γυμνάσιο, 0 ώρες στο Λύκειο!).
  • Δεν αναγνωρίζει ως διδακτική την υπηρεσία σε Κ.Ε.Π.Α Εκπαίδευσης ή σε θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων σε περίπτωση κρίσεων για επιλογές στελεχών της εκπαίδευσης.
  • Περιορίζει τα Κ.Ε.Π.Α σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ενώ από την ίδρυσή τους δέχονταν και σχολεία από άλλους νομούς.

Η Κλιματική Κρίση επιβάλλει αλλαγή πολιτικής, αλλαγή αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, ενημέρωση των πολιτών, κι ένα πολύτιμο εργαλείο για όλα αυτά είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Η αποτελεσματική, καθολική εφαρμογή της μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Για εμάς η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασική πολιτική μας.


πηγή:esos.gr

Σχόλια