Σύμπραξη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίου Πανεπιστημίου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσω του οποίου, το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής ...


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μέσω του οποίου, το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (BiHELab), το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και το Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θέτουν τις βάσεις για συνεργασία στο πλαίσιο της έρευνας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ιατρική και στην υγεία, για την φιλοξενία δεδομένων και την παροχή υπολογιστικού χρόνου στο κέντρο δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.


Στο πλαίσιο αυτό, τα παραπάνω τμήματα των δύο Πανεπιστημίων καθώς και οι ερευνητές, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την περίπτωση υλοποίησης έργων που αξιοποιούν τις υποδομές του Ιδρύματος, προτίθενται να συνεργαστούν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και του Διαδικτύου Των Πραγμάτων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ιατρικών δεδομένων και των δεδομένων υγείας.

Το μνημόνιο υπεγράφη, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλώρου, παρουσία των Αντιπρυτάνεων των δύο Ιδρυμάτων.

Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή του μνημονίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, κ. Θεοδουλίδης, τόνισε ότι τα δύο Ιδρύματα βρίσκονται σε μία φάση πολύ καλής συνεργασίας και κοινής συναντίληψης σε θέματα λειτουργίας ανώτατων Ιδρυμάτων, φυσική εξέλιξη της οποίας υπήρξε το μνημόνιο, το οποίο είναι αρκετά εξειδικευμένο και αφορά θέματα Βιοϊατρικής και χρήσης του υπολογιστικού κέντρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Φλώρος, ανέφερε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνοντας τα δομικά χαρακτηριστικά που συνδέουν τα δύο περιφερειακά Ιδρύματα. Σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ δύο Ιδρυμάτων ενισχύει την ανταλλαγή και εφαρμογή καλών πρακτικών που βοηθά και τα δύο μέρη να εξελιχθούν.


πηγή:ertnews.gr

Σχόλια