Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις τελευταίες μεσοπρόθεσμες προοπτικές της για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ για την περίοδο 2023-2035

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στη διάσκεψη του 2023 για τις γεωργικές προοπτικές της ΕΕ, εξετάζει την παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόρ...


Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στη διάσκεψη του 2023 για τις γεωργικές προοπτικές της ΕΕ, εξετάζει την παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόριο στους τομείς των αροτραίων καλλιεργειών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κρέατος, του ελαιολάδου και του οίνου, καθώς και τα γεωργικά εισοδήματα.

Εξετάζει επίσης τους κύριους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, όπως η κλιματική αλλαγή, η καταναλωτική ζήτηση, οι αλλαγές στη διάρθρωση του γεωργικού τομέα και οι γεωργικές και εμπορικές πολιτικές.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα επόμενα χρόνια η ανθεκτικότητα των γεωργών της ΕΕ θα συνεχίσει να δοκιμάζεται από τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και τις αγορές, καθώς και από τη μεταβαλλόμενη κοινωνική ζήτηση. 

Στην έκθεση τονίζεται ότι ο γεωργικός τομέας βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Για παράδειγμα, η κατανάλωση βόειου και χοιρινού κρέατος, ζάχαρης και οίνου αναμένεται να μειωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν.

Επιπλέον, τονίζεται ότι το κόστος της ενέργειας και άλλων εισροών αναμένεται να παραμείνει μεσοπρόθεσμα πάνω από τα προ του 2021 επίπεδα. Στην έκθεση αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η οποία στηρίζει τους γεωργούς για τη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα συστήματα γεωργικής παραγωγής, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, σύμφωνα με την έκθεση, η ΕΕ θα παραμείνει καθαρός εξαγωγέας και θα συνεχίσει να συμβάλλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.


Σχόλια