Παράταση του Προγράμματος Απονιτροποίησης για τη διετία 2024-2025

Παράταση του Προγράμματος Απονιτροποίησης για τη διετία 2024-2025 ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Παπαγι...


Παράταση του Προγράμματος Απονιτροποίησης για τη διετία 2024-2025 ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ που διεξάγεται στα Ιωάννινα.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα όλη την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Έβρου και στην ΠΕ Φθιώτιδας την περιοχή του Δομοκού. Το Υπομέτρο 10.1.04 «Μείωση νιτρικών στα υπόγεια νερά» έληξε τον Δεκέμβριο του 2022, αφορά στην εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των νιτρικών στα υπόγεια νερά. Στο παρελθόν έχει δοθεί δύο φορές παράταση στο προγράμματα αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης.

Σχόλια