Την πρόσληψη 23 ατόμων του κλάδου ΤΕ Γεωπόνων με απασχόληση έως 8 μήνες ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ- Αιτήσεις έως την Τρίτη 12-12-2023

Την πρόσληψη 23 ατόμων του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με απασχόληση έως 8 μήνες, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ. 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας...


Την πρόσληψη 23 ατόμων του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με απασχόληση έως 8 μήνες, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ.


Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : m.mataragka@elga.gr μέχρι και την Τρίτη 12-12-2023.
Αναλυτικές πληροφορίες στην Ανακοίνωση Πρόσληψης εδώ.

Σχόλια