Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις- Νόμος 4056/2012: Διευκολύνσεις για τους πτηνοτρόφους, ταλαιπωρία για τους κτηνοτρόφους

Του Δημήτρη Μιχαηλίδη   Στις 12 Μαρτίου 2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4056, ο οποίος κατέγραψε την απόφαση της Βου...


Του Δημήτρη Μιχαηλίδη 

 Στις 12 Μαρτίου 2012 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4056, ο οποίος κατέγραψε την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων να τακτοποιήσει όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Σχεδόν 12 χρόνια μετά, εκ του αποτελέσματος, ο Νόμος 4056 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «μαξιμαλιστικός», «αναποτελεσματικός», «ακατάλληλος» για την ελληνική πραγματικότητα και «ανισόρροπος» για το ελληνικό περιβάλλον, που καταστρέφει την περιβαλλοντική ισορροπία και οδηγεί στον «θάνατο» την ελληνική κτηνοτροφία και το ελληνικό περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό, οικονομικό κ.λπ.)

Σαλαμοποίηση

Η ελληνική πολιτεία συνειδητοποίησε την αναποτελεσματικότητα του Ν. 4056/2012 και παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να ταλαιπωρεί επί σχεδόν δώδεκα χρόνια τους εκτροφείς ζώων, «σαλαμοποιώντας» τον νόμο και την ελληνική κτηνοτροφία… Κατ’ αρχήν, αφαίρεσε την ισχύ του 4056 από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μετά εξαίρεσε από τον Ν. 4056 τους εκτροφείς ιπποειδών. Την ημέρα που έκλεινε η Βουλή, στις 11/4/2023 (για τις εκλογές 21/5/2023), διορθώθηκε επιλεκτικά ο Ν. 4056 μόνο για τους εκτροφείς πτηνών, για τα υφιστάμενα πτηνοτροφεία, με τον «ερανιστικό» νόμο 5043/13-4-2023.

Ενώ τα ελληνικά πτηνοτροφεία καταγγέλλονται ότι στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους δεν προσφέρουν επαρκή εξασφάλιση ποιότητας ζωής στα πουλερικά, δίνεται επιλεκτικά η δυνατότητα στα υφιστάμενα πτηνοτροφεία «…να ανανεώνουν, να μεταβιβάζουν ή να τροποποιούν την έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας(…)», αλλά το ίδιο δεν προβλέφθηκε και για τις άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με αίγες, πρόβατα ή αγελάδες.

Στην ανοικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος της Τετάρτης, 29/11/2023 αποτυπώθηκε η βαθιά δυσαρέσκεια της επιλεκτικά «εξειδικευμένης» ταλαιπωρίας των αιγοτρόφων, των προβατοτρόφων και των αγελαδοτρόφων της Αττικής.Να ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις και διευκολύνσεις για όλους τους εκτροφείς παραγωγικών ζώων

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος επιζητά τη συνέπεια και συνέχεια του κράτους και ζητά να ισχύσουν οι πρόσφατες ρυθμίσεις των πτηνοτροφείων (Ν. 5043/13-4-2023) για όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Ν. 4056/12-3-2012, όπως ανακοινώθηκαν θριαμβευτικά στο Δελτίο Τύπου της 12/4/2023 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το Δελτίο Τύπου έγραφε: Συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 του ψηφισθέντος από την Βουλή (11/4/2023) Νόμου 5043/13-4-2023, προβλέπεται: «Οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής, οι οποίες αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι ευρίσκοντο σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 (Α’52), έχοντας αποστάσεις μικρότερες των ελαχίστων των πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ως άνω νόμου, μπορούν να ανανεώνουν, να μεταβιβάζουν ή να τροποποιούν την έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας (…). Η συγκεκριμένη τροπολογία, συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη και εξασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων των πτηνοτροφικών μονάδων της Επικράτειας».

Δώδεκα σχεδόν χρόνια μετά την ψήφιση από την Βουλή του Ν4056/2012 η Δημόσια Διοίκηση (δημόσιοι υπάλληλοι και εκλεγμένοι πολιτικοί) δεν μπόρεσε να στηρίξει (ή μήπως στοχευμένα «καταστρέφει» γενικά την ελληνική παραγωγή;) την ελληνική κτηνοτροφία, έστω και για λόγους επισιτιστικής ασφάλειας.


Βίαιη διακοπή λειτουργίας μονάδας

Μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις η Δημόσια Διοίκηση ώθησε βίαια σε εκποίηση κοπαδιών σε υπάρχουσες-λειτουργούσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, προφασιζόμενη έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης. Στον Δήμο Αχαρνών της Αττικής έξι ολόκληρους μήνες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4056/12-3-2012, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2012, επέβαλε τη διακοπή νόμιμα λειτουργούσας υπάρχουσας, από το 1966, κτηνοτροφικής μονάδας, παρά τη ρητή διάταξη που επέβαλε την αναστολή κάθε μορφής Διοικητικής Πράξης & Αποφάσεως εναντίον λειτουργούντων εκείνη τη στιγμή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Σήμερα, 12 σχεδόν χρόνια μετά τον Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», συνεχίζουν να ψηφίζονται διορθωτικές τροπολογίες των απαράδεκτων-ανισόρροπων μαξιμαλιστικών προδιαγραφών των μη εφαρμόσιμων διατάξεων στις υπάρχουσες από τότε κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.


Λύση τώρα, με μεταβατική διετή περίοδο προσαρμογής

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος ζητά για μια ακόμα φορά να ισχύσει για όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, η ήδη αναγνωρισθείσα ανάγκη διόρθωσης του Ν. 4056/2012 και με τροπολογία του ΥπΑΑΤ, μέσα στον Δεκέμβριο 2023, να ψηφισθεί ό,τι ψηφίσθηκε για τα πτηνοτροφεία, δηλαδή το: «Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι ευρίσκοντο σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του Ν4056/2012, μπορούν να ανανεώνουν, να μεταβιβάζουν ή να τροποποιούν την έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας(…)», βάζοντας ταυτόχρονα περίοδο προσαρμογής στις νέες δυνατότητες μια διετία, δηλαδή μέχρι τουλάχιστον τις 31/12/2025.

Χωρίς να μπορούμε εύκολα να βρούμε ποιος ωφελήθηκε από τον Ν. 4056/2012, μπορούμε έντονα και διακριτά να εντοπίσουμε ότι ο ανισόρροπος-μαξιμαλιστικός νόμος κατέστρεψε την ελληνική κτηνοτροφία, ωφέλησε τους εισαγωγείς προϊόντων ζωικής προέλευσης και αφάνισε κυριολεκτικά τους κτηνοτρόφους.

«Δώδεκα σχεδόν χρόνια μετά την ψήφιση του Ν4056 σχεδόν το 80% των στάβλων είναι χωρίς άδειες λειτουργίας (στην Αττική το 90%). Μόνο οι καινούργιες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις γίνονται σύμφωνα με τον Ν. 4056 και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε χρεοκοπία των κτηνοτρόφων, κυρίως λόγω της απαράδεκτα υψηλής δαπάνης υποδομών», δήλωσε η Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος στο Μενίδι, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος.Δεν μπορούν να εκσυγχρονιστούν

Οι κτηνοτρόφοι, με τον μαξιμαλιστικό Ν4056/2012, στερούνται αδείας λειτουργίας για τις λειτουργούσες ήδη πριν από το 2012 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους, δεν μπορούν να εμπορευθούν τη ζωική παραγωγή τους ελεύθερα, δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις εκσυγχρονισμού, δεν μπορούν να προσαρμοσθούν περιβαλλοντικά, δεν μπορούν να δημιουργήσουν μεταποιητικές οικοτεχνικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή τους (καθιστάμενοι έρμαιο ιδιότυπης ομηρείας), και τώρα τελευταία ακούσαμε ότι βρίσκονται προσκόμματα στην αποζημίωσή τους σε περίπτωση πυρκαγιών ή/και πλημμυρών…

Και όλα αυτά τα καταστροφικά συμβαίνουν στην ελληνική ζωική παραγωγή, ίσως μόνο και μόνο επειδή κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν την μισθοδότησή τους, ή λόγω της εξάρτησης της κτηνοτροφίας από συγκεκριμένα κέντρα, ή για την προώθηση των εισαγωγών, ή για την επιδίωξη έλλειψης αυτάρκειας(;) της Ελλάδος, ή για την στενότερη εξάρτηση από κρατικές επιδοτήσεις, ή για τη δημιουργία εσόδων σε άλλους (τοπογράφοι, μηχανικοί, προμηθευτές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι, σύμβουλοι κ.λπ.), ή… Πάντως, όχι για το καλό της ελληνικής κτηνοτροφίας και των Ελλήνων κτηνοτρόφων.


Η προθεσμία λήγει στις 31/12/23

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής επεσήμανε αμέσως (2023/17-4-2023/προς ΥπΑΑΤ) την καταστροφική μονομερή στρατηγική, αιτήθηκε την ομόλογη τακτοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (2030/22-5-2023/προς ΥπΑΑΤ) και επεσήμανε την ανάγκη παράτασης-αναμόρφωσης ν. 4056/2012 (2064/12-11-2023/προς ΥπΑΑΤ), χωρίς καμιά εμφανή επαρκή ανταπόκριση, ενώ η περίοδος προσαρμογής λήγει στις 31/12/2023, αλλά είναι αναγκαίο να ψηφισθεί ότι: «Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι ευρίσκοντο σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του Ν4056/2012, μπορούν να ανανεώνουν, να μεταβιβάζουν ή να τροποποιούν την έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας (…).»

Μοιάζει σαν να πρόκειται για «στοχευμένες» ενέργειες, που… καταστρέφουν την κτηνοτροφία και επιλεκτικά τους Έλληνες κτηνοτρόφους, ταυτόχρονα και μέσα στις δίνες των εκλογών, των πυρκαγιών, των πλημμυρών και των περίεργων διοικητικών επιλογών, ενώ στερείται η ελληνική κτηνοτροφία, τουλάχιστον από το 2017, επαρκών βοσκήσιμων γαιών, ακόμα και λόγω της αναποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

ΑΓΡΟΝΕΑ


Σχόλια