Εντάχθηκαν συνολικά 515 δικαιούχοι στη Δράση 10.1.09 στο Πρόγραμμα Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών

Συνολικά 515 δικαιούχοι εντάχθηκαν στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1 «Ενίσχυση γ...


Συνολικά 515 δικαιούχοι εντάχθηκαν στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ.


Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.655.592 ευρώ και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι δικαιούχοι πρέπει να καλύψουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις.

Σχόλια