Σύνοδος Πρυτάνεων : 7 θεσμικές αλλαγές στις Πρυτανικές εκλογές, κατάργηση-ίδρυση τμημάτων, ΕΑΠ, Επισκέπτες Καθηγητές, ψηφιοποίηση Πανεπιστημίων, τροποποίηση προϋπολογισμών

Σύνοδος Πρυτάνεων -7 θεσμικές αλλαγές στις Πρυτανικές εκλογές, κατάργηση-ίδρυση τμημάτων, ΕΑΠ, Επισκέπτες Καθηγητές, ψηφιοποίηση των ΑΕΙ, τρ...


Σύνοδος Πρυτάνεων -7 θεσμικές αλλαγές στις Πρυτανικές εκλογές, κατάργηση-ίδρυση τμημάτων, ΕΑΠ, Επισκέπτες Καθηγητές, ψηφιοποίηση των ΑΕΙ, τροποποίηση προϋπολογισμών

Επιπλέον χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων στα ΑΕΙ ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας -
Σε ιδιαίτερα πολύ καλό κλίμα η συζήτηση Πρυτάνεων- Κ. Πιερρακάκη

Σειρά θεσμικών αλλαγών στις Πρυτανικές εκλογές, κατάργηση-ίδρυση τμημάτων, ΕΑΠ, Επισκέπτες Καθηγητές, ψηφιοποίηση των ΑΕΙ, τροποποίηση προϋπολογισμών και επιπλέον χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Συνόδου Πρυτάνεων.

Η Σύνοδος, παρουσία του υπουργού Κ. Πιερρακάκη, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα πολύ καλό κλίμα.

Ειδικότερα ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τις εξής θεσμικές αλλαγές:

1Η ΑΛΛΑΓΗ

Συμβούλια Διοίκησης

Καταργείται ο δεύτερος γύρος εκλογών (σ.σ. επαναπροκήρυξη από το "μηδέν" των εκλογών) όταν κηρύσσονται άγονες, επειδή είναι αδύνατη η εκλογή των εξωτερικών μελών,

και προστίθεται νέα διάταξη η οποία ορίζει ότι η ψήφος του πρώτου σε αριθμό ψήφων εκλεγμένου εσωτερικού μέλους, μετράει ως διπλή για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών.

2Η ΑΛΛΑΓΗ

Κατάργηση -Ίδρυση νέων τμημάτων

Ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ίδρυση και κατάργηση τμημάτων, όπως ισχύει σήμερα.

Οι νέες διατάξεις που θα φέρει στη Βουλή θα ορίζουν ότι:

Το Πανεπιστήμιο όταν θα θελήσει να ιδρύσει από το "μηδέν" ένα τμήμα ή να καταργήσει ένα που ήδη λειτουργεί θα ακολουθεί την εξής διαδικασία: 

Καταθέτει το φάκελο στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ζητώντας Γνωμοδότηση

Εφόσον η Γνωμοδότηση της ΕΘΑΑΕ είναι θετική το Πανεπιστήμιο προχωρά στην υλοποίηση της απόφασης, κατάργησης ή ίδρυσης τμήματος, χωρίς να ερωτηθεί ή να εμπλακεί το υπουργείο Παιδείας.

Ωστόσο ο υπουργός Παιδείας διατηρεί το δικαίωμα να θέτει ερώτημα στην ΕΘΑΑΕ για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη.

3Η ΑΛΛΑΓΗ

Προϋπολογισμοί

Ο Κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε επίσης την κατάργηση της διάταξης η οποία ορίζει για να τροποποιήσει ένα Πανεπιστήμιο τον προϋπολογισμό του, χρειάζεται απόφαση υπουργού.

Έτσι πλέον τα αρμόδια όργανα των Πανεπιστημίων θα τροποποιούν τον προϋπολογισμό χωρίς να περιμένουν (εβδομάδες και μήνες πολλές φορές) ο εκάστοτε υπουργός να υπογράψει τη σχετική απόφαση.

4Η ΑΛΛΑΓΗ

Καταργείται το ταβάνι αμοιβών

Με νέα διάταξη θα καταργηθεί το ταβάνι αμοιβών στα εθνικά συνχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

5Η ΑΛΛΑΓΗ

Σχέδιο Νόμου για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι άμεσα , εντός τους επόμενου τριμήνου θα έχει ολοκληρωθεί η ψήφιση του Σχεδίου Νόμου για την αυτονομία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

6Η ΑΛΛΑΓΗ

Ψηφιακά όλα τα Πανεπιστήμια

Ο Κ. Πιερρακάκης δήλωσε πως το επόμενο διάστημα θα γίνονται ψηφιακά όλες οι διαδικασίες στα Πανεπιστήμια

7Η ΑΛΛΑΓΗ

Συνεργαζόμενοι καθηγητές

Ο υπουργός δεσμεύθηκε να διευρύνει το θεσμό των συνεργαζόμενων καθηγητών, με κονδύλια μέσω ΕΛΚΕ. Για το θέμα ο Κ. Πιερρακάκης ζήτησε εισήγηση απο τη Σύνοδο Πρυτάνεων.


Χρηματοδότηση

Ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε την αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ κατά 11 εκ ευρώ.

Επίσης, όπως είπε, Θα χρηματοδοτηθούν τα Πανεπιστήμια με 130 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρίως για ερευνητικό εξοπλισμό
με 60 εκατομμύρια ευρώ για τη διεθνοποίηση των Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων.
με 90 εκατομμύρια ευρών για συμπράξεις αριστείας
με έκτακτη επιχορήγηση 16,1 εκ ευρώ.Ο υπουργός Παιδείας αμέσως μετά τη Σύνοδο Πρυτάνεων δήλωσε τα εξής:

Στο επίκεντρο της συζήτησής μας βρέθηκαν οι θεσμικές αλλαγές και οι απλουστεύσεις διαδικασιών που δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ευελιξίας των πανεπιστημίων, αλλά και προτάσεις σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την πρόβλεψη επιπλέον πόρων για τη διεθνοποίηση των ιδρυμάτων,άλλα και με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που καθιερώνουμε, εξασφαλίζουμε την οικονομική υποστήριξη της λειτουργίας και της ανάπτυξης των ΑΕΙ.
Με τον νέο νόμο, εισάγουμε μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση και την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στα Πανεπιστήμια. Στόχος μας είναι να πετύχουμε άμεσα την απογραφειοκρατικοποίηση και την αποδέσμευση των ιδρυμάτων από αγκυλώσεις και περιττά διοικητικά βάρη.
Ενισχύουμε περαιτέρω το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό έμπρακτα τον ρόλο των ίδιων των ιδρυμάτων και της ΕΘΑΑΕ στην ίδρυση και την κατάργηση τμημάτων.
Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στενή συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, με στόχο τη χάραξη μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής στρατηγικής. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι προτεραιότητα και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.πηγή: esos.gr

Σχόλια