Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών: Ανεπαρκής η επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον αγροτικό τομέα που να καλύπτουν το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται ή πού θέλει να ειδικε...


Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον αγροτικό τομέα που να καλύπτουν το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται ή πού θέλει να ειδικευτεί ο εκάστοτε αγρότης δεν υφίστανται στην Ελλάδα, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών στο ελληνικό Euractiv, Νίκος Παυλιανός, ενώ τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να καθιερωθεί πανεπιστημιακού τύπου πρακτική εκπαίδευση για τους αγρότες στη χώρα.

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των αγροτών στη Ελλάδα αντανακλάται σε ορισμένα τμήματα των γνωστών πανεπιστημίων της χώρας. Αυτά είναι μεταξύ άλλων, το Πενπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονική.

Σύμφωνα όμως με την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, τα εν λόγω πανεπιστημιακά προγράμαματα δεν αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των νέων αγροτών.

Υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολές από τις οποίες οι νέοι έχουν τον τίτλο κυρίως του γεωπόνου και «ελάχιστοι από αυτούς ακολουθούν την γεωργική δραστηριότητα» στην πράξη, ενώ οι σχολές αυτές παρέχουν μόνο «αποσπασματική γνώση» και ένα μεγάλο «ποσοστό του γνωστικού πεδίου καλύπτει θεωρητικά και ελάχιστα πρακτικά τον αγροτικό τομέα», δήλωσε ο κύριος Παυλιανός στη Euractiv Ελλάδας.

Μη επαρκής η κρατική επαγγελματική κατάρτιση των νέων αγροτών

Όσον αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων αγροτών, είναι γνωστή η ύπαρξη του προγράμματος «Νέοι Αγρότες» από τον κρατικό οργανισμό ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο περιλαμβάνει μια «τυπική εκπαίδευση 150 ωρών» από τη νέα γενιά αγροτών ώστε να λάβουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για το έργο τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Παυλιανός.

Σε προηγούμενο άρθρο μας, έχει αναφερθεί πως η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι προαπαιτούμενο και συχνά καθίσταται υποχρεωτική ώστε οι νέοι αγρότες να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητους για το έργο τους πόρους, που αλλιώς αδυνατούν να αποκτήσουν.

Ωστόσο, το εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν θεωρείται επαρκές και αξιόπιστο κριτήριο για την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.

«Αυτή ή εκπαίδευση έχει πάρα πολλά κενά και δεν καλύπτει» επαρκώς έναν νέο αγρότη ώστε να τον βοηθήσει να μείνει στην ύπαιθρο και «να μπορεί να είναι βιωσιμος» δεδομένων των τρεχουσών περιβαλλοντικών συνθηκών, υποστηρίζει ο Πρόεδρος της ΠΕΝΑ.

«Τα κρατικά προγράμματα κατάρτισης αυτή τη στιγμή δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

Αίτημα το επίσημο κρατικό πιστοποιητικό

Μια πρόταση που μάλλον θα διευκολύνει περισσότερο την πρόσβαση των νέων αγροτών σε νέους πόρους είναι και η άμεση εξειδίκευση με διετή φοίτηση στον τομέα που επιθυμεί να εξειδικευτεί ο εκάστοτε νέος αγρότης, σύμφωνα με τα όσα προτείνει η ΠΕΝΑ και αναφέρει στο Euractiv Ελλάδας.

«Ένας αγρότης διαχειρίζεται το περιβάλλον διαχειρίζεται το νερό το έδαφος τα τρόφιμα που φτάνουν στο πιάτο μας και επιβάλλεται να εκπαιδεύεται», δήλωσε ο κύριος Νικόλαος Παυλιανός.

«Δεν έχουμε πιστοποιητικό σπουδών σε ένα επάγγελμα που είναι το πιο σύνθετο από όλα το άλλα επαγγέλματα», συμπλήρωσε.

Γι’ αυτό και «εμείς ως ΠΕΝΑ υποστηρίζουμε εδώ και χρόνια την 2 έτη τουλάχιστον φοίτηση στον τομέα που θέλει να εξειδικευτεί ο νέος αγρότης», και στην κατεύθυνση που ήδη δραστηριοποιείται, καθώς ένα τέτοιο πτυχίο «θα αποτελεί το σοβαρότερο κριτήριο ένταξης σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα», υποστήριξε ο ίδιος.

«Θα πρέπει να υπάρχουν και εξειδικευμενα προγράμματα κατάρτισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπου [οι νέοι αγρότες] θα καταρτιζονται στις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα σε τριετή ή πενταετή κύκλο ανάλογα με την αναγκαιότητα της κατάρτισης» και αυτό κρίνεται αναγκαίο, «για να προσαρμοζομαστε στα νέα δεδομένα», δήλωσε επίσης ο κύριος Παυλιανός.


Από Marianthi Pelekanaki | Euractiv GreeceΣχόλια