Κυριάκος Βελόπουλος : Ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας υπόγειων υδάτων & γεωτρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Ερώτηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου προς τους υπουργούς εσωτερικών  και Περιβάλλοντος για την ανάγκη αποτελεσματική...


Ερώτηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου προς τους υπουργούς εσωτερικών  και Περιβάλλοντος για την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των υπόγειων υδάτων και των γεωτρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Επισυνάπτεται η ερώτηση  Σχόλια