Κρατική αρωγή : Ξεκίνησε η προκαταβολή του ήμισυ της επιχορήγησης προς πληγείσες επιχειρήσεις από τις πλημμύρες

Την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023, ξεκίνησε η καταβολή της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο ...


Την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023, ξεκίνησε η καταβολή της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία.

Πρόκειται για προκαταβολή που αντιστοιχεί στο ήμισυ της προβλεπόμενης επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο προκαταβολής που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Σε συνέχεια των καταβολών της πρώτης αρωγής, για την άμεση ενίσχυση των πληγέντων, το έργο της στήριξης των πληγεισών επιχειρήσεων συνεχίζεται με τη χορήγηση της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση έχει καθοριστεί στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με αποτέλεσμα το ήμισυ της επιχορήγησης ως προκαταβολή να αντιστοιχεί στο 35% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Σε ένα στενό πλαίσιο, λοιπόν, συνεργασίας και συντονισμού που ξεκίνησε άμεσα μετά τις πλημμύρες, μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και των Περιφερειών, οι οποίες και συστήνουν τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής που είναι αρμόδιες για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών, προωθήθηκε με γοργούς ρυθμούς η διαδικασία προκαταβολών.

Ειδικότερα, την Παρασκευή καταβλήθηκαν:
  • 5.018.660,46 ευρώ σε 151 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,
  • 2.187.076,69 ευρώ σε 162 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,
  • 1.615.350,78 ευρώ σε 236 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,
  • 1.838.709,20 ευρώ σε 164 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής.

Αθροιστικά, καταβλήθηκαν 10,7 εκατ. ευρώ προς 713 επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή. Η επιχορήγηση αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης.

Έτσι, με προκαταβολή οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το 50% της επιχορήγησης, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών εκταμίευσης που θα υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Οι προκαταβολές τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, θα συνεχιστούν ανάλογα με τη ροή των στοιχείων και την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.


ΠΗΓΉ: ertnews.gr

Σχόλια