Καινοτόμος μέθοδος : Επιστήμονες μετέτρεψαν αποτσίγαρα σε καύσιμο βιοντίζελ ....

Επιστήμονες μετέτρεψαν αποτσίγαρα σε καύσιμο βιοντίζελ. Αυτή η καινοτόμος μέθοδος αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποτσίγαρ...


Επιστήμονες μετέτρεψαν αποτσίγαρα σε καύσιμο βιοντίζελ. Αυτή η καινοτόμος μέθοδος αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποτσίγαρων και αξιοποιεί τα συστατικά τους για πρακτικές εφαρμογές.

Λιθουανοί επιστήμονες ανέπτυξαν μια καινοτόμο μέθοδο επαναχρησιμοποίησης των αποτσίγαρων για την παραγωγή βιοντίζελ. Η καινοτομία αυτή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2018, τα αποτσίγαρα αποτελούν την κυριότερη πηγή θαλάσσιας ρύπανσης.

Το βιοντίζελ θεωρείται μια πολλά υποσχόμενη λύση στην αναζήτηση καθαρότερων εναλλακτικών λύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα. Προερχόμενο από φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη, το βιοντίζελ διασπάται έως και τέσσερις φορές ταχύτερα από το πετρελαϊκό ντίζελ και αποτελεί μια μη τοξική εναλλακτική λύση.


Ωστόσο, το υψηλό κόστος παραγωγής του και η πιθανή ρύπανση από τις πηγές βιομάζας έχουν καθυστερήσει την ευρεία χρήση του. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Κάουνας (KTU) και του Λιθουανικού Ινστιτούτου Ενέργειας (LEI) ενσωμάτωσαν στη διαδικασία παραγωγής ένα υποπροϊόν της ανακύκλωσης των αποτσίγαρων, την τριακετίνη.

«Η τριακετίνη, μια βασική ένωση που χρησιμοποιείται στην παραγωγή βιοντίζελ, υπάρχει σε αφθονία στα φίλτρα των τσιγάρων», εξηγεί ο Σάμι Γούσεφ, επικεφαλής ερευνητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχεδιασμού του KTU.

Οι επιστήμονες διεξήγαγαν πειράματα χρησιμοποιώντας πυρόλυση – μια διαδικασία θερμικής αποσύνθεσης- για να εξάγουν πολύτιμα συστατικά από τα αποτσίγαρα. Η διαδικασία, η οποία διεξήχθη σε διαφορετικές θερμοκρασίες, απέδωσε λάδι, κάρβουνο και αέριο, με την περιεκτικότητα σε λάδι να είναι ιδιαίτερα πλούσια σε τριακετίνη.

Αυτή η καινοτόμος μέθοδος αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποτσίγαρων και αξιοποιεί τα συστατικά τους για πρακτικές εφαρμογές. Ο πορώδης άνθρακας, ο οποίος είναι εμπλουτισμένος με ασβέστιο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε λιπάσματα, στην επεξεργασία λυμάτων και σε εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας. Εν τω μεταξύ, το αέριο που εξάγεται μπορεί να αποτελέσει πηγή ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας.

(Journal of Analytical and Applied Pyrolysis)

Η σημασία της παραγωγής βιοντίζελ

Το πετρέλαιο που εξάγεται από τα αποτσίγαρα είναι άφθονο σε τριακετίνη. Το έλαιο αυτό θα μπορούσε να ενσωματωθεί ως πρόσθετο στην παραγωγή βιοντίζελ, μειώνοντας δυνητικά το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα. Η καινοτόμος μέθοδος της ομάδας παρέχει μια λύση για την επαναχρησιμοποίηση αυτών των αποβλήτων και καταδεικνύει τη δυνατότητα κλιμακούμενης εφαρμογής σε συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Αξιοποιώντας την επεξεργασία με πυρόλυση, οι ερευνητές οραματίζονται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που περιλαμβάνει τη συλλογή αποβλήτων, την ανακύκλωσή τους και μια μετασχηματιστική προσέγγιση για την επαναχρησιμοποίησή τους.

Η μελέτη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη παραγωγή βιώσιμων καυσίμων, προσφέροντας μια πρωτοποριακή λύση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενώ παράλληλα διερευνά νέους δρόμους στη διαχείριση των αποβλήτων. Όπως τονίζει ο ερευνητής του KTU Γουσέφ, η ομάδα θα συνεχίσει να διερευνά περαιτέρω δυνατοτήτες αξιοποίησης των αποβλήτων τσιγάρων, ανοίγοντας το δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Analytical and Applied Pyrolysis».
Σχόλια