Θέμα χρόνου και μόνο φαίνεται ότι είναι να πιάσει τα 9 ευρώ το κιλό η τιμή του ελαιόλαδου ...

Θέμα χρόνου και μόνο φαίνεται ότι είναι να πιάσει τα 9 ευρώ το κιλό η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου στη Μεσσηνία καθώς το 2024 γίν...


Θέμα χρόνου και μόνο φαίνεται ότι είναι να πιάσει τα 9 ευρώ το κιλό η τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου στη Μεσσηνία καθώς το 2024 γίνονται αγοροπωλησίες για προϊόν οξύτητας μέχρι 3 γραμμές στα 8,80 ευρώ το κιλό ενώ το 2023 έκλεισε με αγοραπωλησίες στα 8,70 ευρώ το κιλό.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή κυμαίνεται στην Ελλάδα από 8,30 ευρώ το κιλό στα Χανιά μέχρι 9,40 ευρώ το κιλό στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ στην Ισπανία η μέση τιμή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου οξύτητας έως 0,8 γραμμές αυξήθηκε τα 8,99 ευρώ το κιλό, στην Ιταλία τα 9,04 ευρώ το κιλό και στην Τυνησία στα 7,88 ευρώ το κιλό. 

Στην Ισπανία η τιμή εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου κυμαίνεται μεταξύ 8,50 και 9,71 ευρώ το κιλό, η μέση τιμή του παρθένου ελαιόλαδου (οξύτητα μικρότερη από 2 γραμμές) διαμορφώθηκε στα 8,41 ευρώ το κιλό ενώ η τιμή λαμπάντε (οξύτητα μεγαλύτερη από 2 γραμμές) μειώθηκε στα 7,53 ευρώ το κιλό. 

Στην Ιταλία η τιμή του ΠΟΠ ελαιόλαδου ξεκινά από 9,10 ευρώ το κιλό στο Τραπάνι και αγγίζει τα 16 ευρώ στη Φλωρεντία

Θ.Λ.Σχόλια