Νάντια Γιαννακοπούλου : «Συνεχείς κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για την προστασία των ζώων συντροφιάς»

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Νάντια Γιαννακοπούλου με δύο Ερωτήσεις που κατέθεσε, αναδ...


Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η Βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Νάντια Γιαννακοπούλου με δύο Ερωτήσεις που κατέθεσε, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ζητήματα που άπτονται της προστασίας των ζώων συντροφιάς.
 

Με Ερώτηση που απευθύνεται προς τους Υπουργούς Επικρατείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει στην Κυβέρνηση το σοβαρότατο ζήτημα που υπάρχει στην περίθαλψη και την φιλοξενία αδέσποτων ζώων, την φιλοξενία τους σε παράνομες εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Συμβάσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς Ν2017/1992, με αποτέλεσμα την μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των φιλοξενούμενων ζώων. 

Με την κατατεθείσα ερώτηση αναδεικνύεται η διαφαινόμενη πρόθεση της Κυβέρνησης ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα να λειτουργούν οι χώροι αυτοί με τις συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις που εισάγονται στην Ελληνική Βουλή και με τις οποίες αναστέλλονται η εφαρμογή των αποφάσεων σφράγισης.

Παράλληλα ζητήθηκαν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές στους χώρους αυτούς, τις παραβάσεις που διαπιστωθήκαν και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν ενώ με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που συνόδευε την Ερώτηση, η κα. Γιαννακοπούλου ζητά από την Κυβέρνηση την κατάθεση των εγγράφων με τα οποία οι αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες εισηγούνται την τροποποίηση των προδιαγραφών λειτουργίας των καταφυγίων ζώων και την αναστολή εκτέλεσης των αποφάσεων σφράγισης

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με την κατάθεση και δεύτερης Ερώτησης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνική Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργό Ανάπτυξης, Υπουργό Υγείας και Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ Ιωάννης Οικονόμου επισήμανε ότι η υψηλή φορολογία στην κτηνιατρική περίθαλψη και στις τροφές ζώων δυσχεραίνει την φροντίδα των ζώων συντροφιάς ενώ αναδεικνύει τους κινδύνους για την δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων από την ανεξέλεγκτη διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων και ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να αντιστρέψουν την υπάρχουσα εικόνα.

Σχόλια