Η Κυβέρνηση της ΝΔ πρωταγωνίστρια σε μια ακόμη περιβαλλοντική παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Κοινή ανακοίνωση Μανώλη Χριστοδουλάκη, Βουλευτή Αν. Αττικής & υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος και Παναγιώτη Δημόπουλου, Γραμματέα Τομέα Π...


Κοινή ανακοίνωση Μανώλη Χριστοδουλάκη, Βουλευτή Αν. Αττικής & υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος και Παναγιώτη Δημόπουλου, Γραμματέα Τομέα Περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

• Μάρτιος 2021: Λήγει η προθεσμία ώστε η Ελλάδα να καταρτίσει θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο

• Δεκέμβριος 2021: Η ΕΕ στέλνει στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή

• Απρίλιος 2023: Η ΕΕ στέλνει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα

• Δεκέμβριος 2023: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση αποδεικνύεται μεγαλόστομη σε θεωρητικό επίπεδο, θέτοντας κάθε φορά υψηλούς και φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους.


Στην πράξη όμως, 4,5 χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ, αθροίζονται μόνο προειδοποιητικές επιστολές και παραπομπές, όπως συνέβη και στην περίπτωση της μη έγκαιρης υποβολής επικαιροποιημένων Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας κατά παράβαση της Οδηγίας 2007/60.

Μπορεί να μας εξηγήσει η Κυβέρνηση, γιατί δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην υποχρέωση της χώρας μας να καταρτίσει θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο;

Πώς ανακοινώνονται και προωθούνται εμβληματικές δράσεις και επενδύσεις στον θαλάσσιο χώρο, χωρίς προηγούμενη θεσμοθέτηση και ενσωμάτωση των όρων και των κανόνων του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού;


Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα της υποχρέωσης αυτής για την Ελλάδα, όπου κυριαρχεί το θαλάσσιο περιβάλλον, και η δραστηριότητα σε αυτό, όταν μάλιστα το 20% της θαλάσσιας έκτασης μας εντάσσεται σε προστατευόμενες περιοχές εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας. Αντί αυτού, με συνειδητές παραλείψεις συμβάλλει στη μείωση του ευρωπαϊκού κύρους της χώρας στον τομέα της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος αδιαφορώντας για το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Σχόλια