ΕΛΓΟ Δήμητρα: Αναστολή της πληρωμής της ειδικής εισφοράς κρέατος – Ποιους αφορά

Η αναστολή αφορά την ειδική εισφορά 0,2 % που οφείλεται για τα έτη 2023 και 2024 . Έως και τα τέλη του χρόνου, στις 31.12.2024 αναστέλλεται ...


Η αναστολή αφορά την ειδική εισφορά 0,2 % που οφείλεται για τα έτη 2023 και 2024 . Έως και τα τέλη του χρόνου, στις 31.12.2024 αναστέλλεται η πληρωμή βεβαιωμένων απλήρωτων οφειλών της ειδικής εισφοράς κρέατος στον ΕΛΓΟ – Δήμητρα, για όσους έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες) του έτους 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ΥΑ, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα (ΕΛΓΟ – Δήμητρα) της ειδικής εισφοράς 0,2% επί της ανά κιλό αξίας όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου, από όλους τους αγοραστές κρέατος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες) του έτους 2023 .

Αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ – Δήμητρα της ειδικής εισφοράς 0,2% επί της ανά κιλό αξίας όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου, από όλους τους αγοραστές κρέατος

Αναστολή για δύο χρόνια

Έτσι, αναστέλλεται για δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υποχρέωση καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα της ειδικής εισφοράς 0,2% που οφείλεται για τα έτη 2023 και 2024 επί της ανά κιλό αξίας όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου, από τους πρώτους αγοραστές κρέατος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οντότητες, οι οποίοι έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές:

α) Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β) Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

γ) Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

δ) Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

ε) Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

στ) Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

ζ) Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

η) Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί το καλοκαίρι του 2023 από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες).ΠΗΓΉ: in.gr

Σχόλια