Έκτακτο bonus έως 7.200 ευρώ στους υπαλλήλους του ΕΛΓΑ

Έκτακτη αποζημίωση που μπορεί να φθάσει έως τις 7.200 ευρώ για τους απασχολούμενους στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ή...


Έκτακτη αποζημίωση που μπορεί να φθάσει έως τις 7.200 ευρώ για τους απασχολούμενους στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο, για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες, από τις πυρκαγιές του Καλοκαιριού, την κακοκαιρία «Daniel» και την κακοκαιρία «Elias», προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του σχεδίου νόμου που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση -σ.σ. δεν υπάρχει αναφορά για το πόσους υπαλλήλους αφορά το μέτρο ούτε για το συνολικό ετήσιο κόστος- προβλέπονται τα εξής:

1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες, πάγιο και έγγειο ζωικό κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα και εξοπλισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2023, από την κακοκαιρία «Daniel» που εκδηλώθηκε από την 4η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 8η Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και από την κακοκαιρία «Elias» που εκδηλώθηκε από την 25η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 28η Σεπτεμβρίου 2023, στις Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Ενότητες που επλήγησαν και ειδικότερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αργολίδας, Ρόδου, Έβρου και Ροδόπης:

α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017 (Β΄ 1913) -σ.σ. με βάση το άρθρο της συγκεκριμένης ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης η ετήσια αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.400 ευρώ-, για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο, σύμφωνα με την ως άνω κοινή απόφαση, σχετικό με τις ζημιές της παρούσας το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 30ής Ιουνίου 2024, καθορίζεται μέχρι του ποσού των 4.800 ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

Ειδικότερα για τους απασχολούμενους τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λάρισας, το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των 7.200 ευρώ.

β) Στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που απασχολούνται με τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα αίτια της παρούσας, καθορίζεται αποζημίωση 4 ευρώ για κάθε αίτηση ενίσχυσης. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 (Β΄ 1189) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των δηλώσεων ζημιάς, αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων της παρ. 1, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024, καθορίζεται μέχρι του ποσού των 4.800 ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

2. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές και την κακοκαιρία της παρ. 1 και για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων, που απασχολείται με αυτές:

α) Οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία, ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι 200 ανά υπάλληλο. Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι 300 ώρες ανά υπάλληλο.

β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι τις 22.00, προσαυξημένη κατά 25%, αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών.

Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024αλλήλους του ΕΛΓΑ
ΠΗΓΗ:  (euro2day.gr)

Σχόλια