Ανακοίνωση ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για Γεωργικούς Συμβούλους

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος https://agroadvisors.elgo.gr στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»,...


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος https://agroadvisors.elgo.gr στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή της αίτησης, για την πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) εγγεγραμμένων στο Μητρώο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε δύο (2) νέα θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών: 1. «ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» 2. «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε Γ.Σ. των ειδικοτήτων: Γεωπόνων, Κτηνιάτρων και Τεχνολόγων Γεωπονίας των κάτωθι Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας:

  • Φυτικής Παραγωγής
  • Ζωικής παραγωγής
  • Βιολογικής Γεωργίας
  • Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  • Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, από 10.04.2024 έως 30.04.2024 και ώρα 23:59.

Το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), θα έχει διάρκεια δύο (2) εβδομάδες και θα υλοποιηθεί εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Μαΐου.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε το πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» στο πληροφοριακό Σύστημα, όπου εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθούν το εκπαιδευτικό υλικό και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.πηγή: Agro Time

Σχόλια