ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Επείγουσα η ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με τον ΣΕΒ

Η δραστική μείωση του κόστους τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου στα ευρωπαϊκά επίπεδα, αποτελεί όρο επιβίωσης γ...


Η δραστική μείωση του κόστους τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου στα ευρωπαϊκά επίπεδα, αποτελεί όρο επιβίωσης για τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες, τόνισαν σήμερα οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ, στη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής για τη βιομηχανία που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης Ν. Δένδια.

«Με το σημερινό άνισο πλαίσιο του ανταγωνισμού οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μείωση του κόστους της ενέργειας θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την απασχόληση» επισημάνθηκε συγκεκριμένα. Ο ΣΕΒ ζήτησε την άμεση εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την ενέργεια ύψους 150 εκατ. ευρώ που εξαγγέλθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, τονίζοντας παράλληλα ότι η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των ενεργειακών προϊόντων συνάδει με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας σε περίοδο κρίσης.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης πολιτικές για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που θίγονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στήριξης στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, στις επιχειρήσεις στις οποίες κινδυνεύει ένας σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνονται οι προοπτικές βιωσιμότητας τους.

Η πρόταση του ΣΕΒ περιλαμβάνει την εκπόνηση Σχεδίων Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων, σε τρεις αρχικά τομείς, που είναι η εφαρμογή μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και η Εξωστρέφεια.

Τέλος για τα θέματα έρευνας και καινοτομίας, που επίσης συζητήθηκαν σήμερα, ο ΣΕΒ ζήτησε ουσιαστική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής. «Δεν θα φθάσουμε τα επίπεδα των επενδύσεων στην Ευρώπη σε καινοτομία χωρίς στρατηγικές συμφωνίες με τους βασικούς συντελεστές της βιομηχανικής παραγωγής. Χρειαζόμαστε ένα νέο πρότυπο συνεργασίας των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων και στο πλαίσιο αυτό από τον ΣΕΒ προτείνεται η συγκρότηση Δικτύου Ανάπτυξης Καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και η προώθηση Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς τεχνολογικής προτεραιότητας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26523&subid=2&pubid=113318189

Σχόλια